Home

Nieuws 4 reacties

Boer twijfelt over haalbaarheid kringlooplandbouw

De meningen over haalbaarheid van kringlooplandbouw zijn sterk verdeeld onder boeren.

80% van de boeren en tuinders is bekend met kringlooplandbouw. Tegelijkertijd zijn de meningen sterk verdeeld over de haalbaarheid. 29% ziet kringlooplandbouw als economisch haalbaar, 31% niet. 36% van de boeren ziet het voor het eigen bedrijf als praktisch te realiseren, 25% niet. Dat zijn enkele uitkomsten van een onderzoek onder ruim 1.500 boeren en tuinders in opdracht van het ministerie van LNV.

Meeste boeren passen al vorm van kringlooplandbouw toe

Driekwart van de Nederlandse boeren en tuinders vindt de huidige manier van voedsel produceren toekomstbestendig, 80% vindt datzelfde van de eigen productie. De meeste boeren en tuinders (85%) passen al enige vorm van kringlooplandbouw toe, 15% zegt volledig te werken volgens principes van kringlooplandbouw. Melkveehouders iets meer dan akkerbouwers en pluimveehouders.

Hogere kosten

43% van de ondernemers ziet vooral voordelen, een iets kleinere groep ziet vooral nadelen. Degenen die vooral voordelen zien, wijzen op meer waardering voor het eigen beroep bij consumenten, meer plezier in het werk en in iets mindere mate verwachten ze meer bereidheid bij consumenten om een ‘eerlijke prijs’ te betalen. De groep die vooral nadelen ziet, wijst op hogere kosten (80%), minder inkomen en een slechtere positie op de wereldmarkt.

Duidelijkheid vanuit ministerie gewenst

De belangrijkste behoeften bij ondernemers om over te stappen zijn minder regeldruk (genoemd door 61%), eerlijke prijsgaranties (58%) en de vrijheid om zelf te bepalen hoe doelen gehaald moeten worden (53%). 44% van de ondernemers noemt duidelijkheid vanuit het ministerie over de doelen als belangrijke behoefte.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Hoe kun je antwoorden geven als niet eens duidelijk is wat kringlooplandbouw inhoudt? Het ministerie heeft doelbewust nog steeds geen definitie van kringlooplandbouw gegeven. Als kringlooplandbouw betekent dat een veehouder geen krachtvoer mag kopen buiten zijn gemeente of regio, zullen vele veehouders tegen zijn. Als akkerbouwers geen meststoffen buiten zijn regio mogen aanvoeren , hebben ze ook een probleem. Kom dus voordat je deze boeren een mening vraagt met een definitie . Mijn definitie voor kringlooplandbouw is: Onder het kopje kringlooplandbouw de sector minimaliseren zonder dat het de overheid geld kost om de boeren uit te kopen.

 • Jeannettedekker@hotmail.com

  Precies farmerbn .iedereen praat over kringlooplandbouw,en niemand kent de spelregels. Hoe kun je een oordeel vellen.. Een soort van Minas,maar dan binnen een bepaalt gebied.......???????

 • Jeannettedekker@hotmail.com

  Er word toch wel heel veel onzin uit de kast gehaald,om aan te geven dat we van de soya Af moeten.

 • kanaal

  het wel haalbaar als je niet langer door onzinnige regels tegengewerkt wordt.

Of registreer je om te kunnen reageren.