Home

Nieuws 6 reacties

Bedrijven met alleen PAS-melding nu zonder vergunning

Bedrijven die alleen een melding hebben gedaan voor hun situatie binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zitten nu in feite zonder vergunning.

Voor bedrijven met een zeer kleine stikstofdepositie binnen PAS (minder dan 0,05 mol) geldt hetzelfde. Door de recente uitspraak van de Raad van State waarmee PAS in feite buiten werking is gesteld vervalt in dergelijke situaties de toestemming op grond van de wet Natuurbescherming. De onderliggende rechten zijn in dergelijke situaties voorlopig onduidelijk volgens Sjaak van Schaik, adviseur bij Van Westreenen in Barneveld.

Flevoland

Het vervallen van PAS-meldingen als grondslag voor het vergunnen van bedrijven speelt in extreme mate in de provincie Flevoland. Daar is op grote schaal gebruik gemaakt van meldingen, omdat het de enige mogelijkheid was. Landbouw was door de provincie aangemerkt als zogenoemd prioritair project. Voor het vergunnen binnen PAS volstond een melding, keerzijde is nu dat er geen grondslag is voor de bestaande rechten nu het PAS van tafel is geveegd.

Situatie bedrijven onzeker

De Raad van State (RvS) heeft uitgesproken dat weiden en bemesten in principe vergunningsplichtig zijn. De 4 boeren in de PAS-procedure over weiden van melkvee en bemesten krijgen 3 maanden de tijd om een nieuwe vergunning aan te vragen waarin weiden en bemesten wel wordt meegenomen. Vervolgens moet die aanvraag uiterlijk 1 februari 2020, voor het nieuwe mestseizoen duidelijk zijn of er een vergunning is en moet vervolgens de handhaving beginnen.

Hoe het zit voor andere bedrijven en andere diersoorten die buiten lopen, zoals varkens en kippen of andere dieren, is volgens Van Schaik volledig onduidelijk. Alleen bij de RvS liggen nog 180 zaken over PAS, bij rechtbanken zijn dat er nog eens 300 volgens van Schaik.

Op dinsdag 4 juni is er een technische briefing in de Tweede Kamer over de gevolgen van de uitspraken van de Raad van State over het PAS. De Raad van State heeft in een video de uitspraak toegelicht.

Lees verder onder de video.

‘Eerst goed bekijken’

Heinry Wildenbeest is een van de 4 boeren in de procedure over weidegang en bemesten. De melkvee- en pluimveehouder in Aalten gaat eerst kijken of hij een nieuwe vergunning aan gaat vragen: “Ik heb een heel pak papier ontvangen van de Raad van State en dat gaan we eerst eens goed bekijken. Het is nu zo’n soep geworden waar je bijna niet meer uitkomt.” Wildenbeest ligt er niet wakker van: ‘Hoe had ik het anders moeten doen?’ vraagt hij zich af.

Hij wijst onder meer op het praktische probleem voor beweiden en bemesten zeker als er grond geruild wordt. “Als je in februari de grond rond hebt moet je dan een vergunning aanvragen? Bij een flink aantal aanvragen krijg je dan in oktober een vergunning terwijl de mais er af is en de aardappelen uit de grond zijn!”

Bijna € 42.000 proceskosten PAS vergoed

De provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg moeten bij elkaar bijna € 42.000 proceskosten vergoeden aan de procederende partijen over PAS. Dat is exclusief griffierechten. In Noord Brabant gaat het om bijna € 20.400 aan proceskosten van Stichting Werkgroep Behoud de Peel. Hiervan is € 17.408 toegekend voor rechtsbijstand en de rest voor kosten van de belanghebbende en een deskundigenrapport.

Limburg en Gelderland moeten beide de helft van bijna € 21.400 betalen aan Coöperatie Mobilisation for the Environment en Vereniging Leefmilieu in de procedure over weiden van vee en het bemesten van landbouwgrond. Dat gaat om € 17.408 voor rechtsbijstand, de rest betreft kosten voor deskundigen eveneens inclusief een rapport.

Laatste reacties

 • Flepke

  Dit word een nog grotere chaos dan het fosfaatrechtenstelsel alleen raakt het nu heel Agrarisch Nederland.

 • Mbmb

  Een ramp. Maar let wel wie dit heeft veroorzaakt; dat zijn de partners van PAS. Het kan niet anders dan dat alle boeren die dit raakt direct een aansprakelijkheidsstelling de deur uit doen wegens onrechtmatig optreden van de overheid. Achteraf is aan ons allemaal onterecht een melding in ontvangst genomen of worden verstrekte vergunningen getorpedeerd.

 • Mbmb

  Ik stel voor dat alle belangenorganisaties een nationale actiedag organiseren waarin alle boeren uit het hele land actie voeren tegen de algehele gang van zaken, het dierenextremisme en de chaos rond de PAS. Hier helpt overleggen niet meer, LTO. Hoog tijd voor actie, genoeg is genoeg. Ik stel voor per provincie een niet al te groot team samen te stellen met actieve boeren uit diverse richtingen, die de hele zaak organiseren en samenwerken. Gezamenlijk optrekken, gezamenlijk actievoeren op een toegankelijke manier voor de deelnemers en niet al te publieksonvriendelijk, maar wel krachtig.

 • wvb

  Hoe moet dat nu met al het wild wat in natura 2000 rondloopt?

 • agratax.1

  Dit soort acties van onze overheden, doen het gevoel "Zonder Europa kunnen we niet" geen goed. Als Den Haag echt van mening is dat ons niet zonder EU en Euro kan, dan moet ze dit soort actie voorkomen en niet oproepen. Als boer wordt je op deze wijze bijna gedwongen op een "Anti Europa partij te stemmen om van deze regelgeving verlost te worden ondanks alle goeds wat Europa tot nu toe ook gebracht heeft. Laten we ons als boer troosten met de gedachte dat het grootste gedeelte van infrastructurele werken die Den Haag nodig acht door Brusselse regels verboden worden. Onze politiek heeft zichzelf gegijzeld door in Brussel niet goed op te letten of om partij politieke redenen maar voor te stemmen zonder na te denken wat het gevolg op termijn kan zijn voor het dichtbevolkte Nederland.

 • Half juni worden de boerenbedrijven die stikstof hebben via de pas beoordeeld , kunnen ze die vergunningen intrekken en hebben ze nog wat over voor Lelystad.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.