Home

Nieuws 7 reacties

Aanpak mestproblematiek moet sectoroverstijgend

Om het fosfaatoverschot terug te dringen, moet mestverwerking sectoroverstijgend plaatsvinden.

Mestverwerking kan het best sectoroverstijgend gebeuren, concludeert Wageningen Economic Research in het rapport Economische optimalisatie van de afzetketen voor varkens- en melkveemest.

Fosfaatoverschot

De Wageningse onderzoekers hebben in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onderzocht of, en zo ja hoe, mestbewerking, verwerking van mest en voermaatregelen in de melkvee- en varkenshouderij kunnen bijdragen aan een oplossing van het fosfaatoverschot van 5 miljoen kilo en een mogelijk stikstofoverschot bij afschaffing van de derogatie.

Uit modelberekeningen blijkt dat een economisch optimale aanpak ligt in een sectoroverstijgende aanpak van zowel varkens- als melkveemest.

Derogatieruimte

In Nederland produceren melkkoeien en varkens volgend jaar naar schatting ongeveer 118 miljoen kilo fosfaat en 342 miljoen kilogram stikstof via de mest. Om aan de derogatieruimte te voldoen, mag Nederland niet meer dan 113 miljoen kilo fosfaat en 342 miljoen kilogram stikstof produceren.

Mineralengehaltes in voer verlagen

De berekeningen van Wageningen Economic Research tonen aan dat de economisch optimale oplossing een gezamenlijke inspanning vergt van beide sectoren. Volgens de onderzoekers zou de melkveehouderij de mineralengehaltes in het voer moeten verlagen en een deel van de mest moeten scheiden.

Lees verder onder de foto

Varkensmest wordt uitgereden op stoppelland. De varkenshouderij zal drijfmest moeten verwerken, zegt het WUR-rapport. - Foto: Ronald Hissink
Varkensmest wordt uitgereden op stoppelland. De varkenshouderij zal drijfmest moeten verwerken, zegt het WUR-rapport. - Foto: Ronald Hissink

Van de vleesvarkenshouderij vergt de aanpak geen verlaging van de voergehaltes maar een verwerking van de drijfmest. De fokvarkenshouderij moet – afhankelijk van het scenario – de gehaltes in het voer verlagen en drijfmest verwerken. Dit kan betekenen dat de melkveehouderij extra kosten maakt waardoor de varkenshouderij meer mest kan aanwenden in Nederland en kosten kan besparen, aldus het onderzoek.

Langdurige beleidszekerheid is nodig

Om het doel te behalen is het van groot belang dat de overheid langdurige beleidszekerheid geeft over de beschikbare gebruiksruimte voor fosfaat- en stikstof, stellen de onderzoekers. Verwerking van vleesvarkensdrijfmest is alleen noodzakelijk, stelt het rapport, bij een lagere plaatsingsruimte voor stikstof of fosfaat in Nederland voor dierlijke mest.

De onderzoekers adviseren boeren, agrarisch bedrijfsleven, overheid en landbouwkundig onderzoekers om te analyseren hoe kosten en baten in de mestafzetketen zijn verdeeld tussen de sectoren, per schakel en per bedrijfstype om inzicht te krijgen in de noodzakelijke stimuleringsmogelijkheden per sector, ketenschakel en bedrijf om de economisch optimale oplossing te kunnen realiseren.

Laatste reacties

 • Koeienboer

  Welk fosfaat overschot? Kletskoek.

 • Jan-Zonderland

  Waar blijven ze nou met het gezeik over kringlooplandbouw ? Vervang nu eerst een zoveel mogelijk kunstmest door organische mest en er is geen enkel probleem. Maar dat is te makkelijk en kost teveel "onderzoekers" hun baan.

 • boer a

  5 miljoen kilo = 3 kilo fosfaat/ha/ jaar, gaat toch nergens over!

 • deB.

  Fosfaatoverschot? Wat een lariekoek!!

  Volhoudbare kringloop, daar zijn we als sector mee bezig!
  Laat dat eens horen en zien, hier leest iedereen mee, maar boerderij doet nog harder mee
  Kijk maar naar schiphol, en verkeer....dan komen wij
  Daar zit kantoor boerderij mee vol, compleet met linkse goeroe's mee bashen, van de sector

 • veldzicht

  Het fosfaat overschot wordt nooit opgelost,als je het "probleem"hebt opgelost verlagen ze de bemesting normen wel of de overheid verzint wel weer wat anders. En als hier minder vee gehouden wordt gaat elders op de wereld geen mens minder vlees of zuivel gebruiken,ook al zou het iets met het klimaat te maken hebben dan haalt het nog niks uit dan worden ze gewoon in een ander land gehouden.

 • 344412

  Als we 20 jaar geleden hadden bemest wat we nu doen zouden we door milieuclubs als voorbeeld gesteld zijn. Het is never nooit goed. Pas als de laatste boer in Polen zit.

 • KCVerweij

  Sinds fosfaat reductie plan is in het voer spoor het fosfaat gehalte naar beneden gebracht. Dus nu de koeien minder fosfaat opnemen komt er ook minder in de mest. Dus lagere gehaltes in de mest. Maar als de forfataire norm niet verlaagd word en ze wel meerekenen met deze normen rekenen komen ze ook altijd hoger uit. Het fosfaat gehalte in de mest is 20% gedaald bij ons de afgelopen 2 jaar. Als dit landelijk ook zo is. Dan is de norm gehaald!

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.