Home

Nieuws laatste update:20 jun 2019

€ 135 miljoen voor kringlooplandbouw

Er komt € 135 miljoen op de landbouwbegroting vrij voor de kringlooplandbouw.

Daarnaast maakt het kabinet nog een extra bedrag beschikbaar voor klimaatmaatregelen in de landbouw. De landbouw zal de CO2-reductie opvoeren tot 6 megaton in plaats van 3,5 megaton. Dat schrijft minister Carola Schouten vandaag in het realisatieplan bij de landbouwvisie Waardevol en Verbonden.

De minister heeft geen extra geld beschikbaar, zegt ze in een toelichting. “Ik wil het geld meer richten. Het gaat om geld dat er al is, maar dat nog niet allemaal uitgegeven is.” Schouten noemt als voorbeeld het geld dat er is voor de verduurzaming van de veehouderij. Dat zal waar mogelijk gericht worden ingezet op de kringlooplandbouw. Schouten zegt dat er nog delen van de begroting niet anders gericht kunnen worden. “Maar je zult zien dat steeds meer middelen die kant op gaan.”

Eerder is al € 200 miljoen uitgetrokken voor de sanering van de varkenshouderij en € 40 miljoen voor de verbetering van natuur en waterkwaliteit. Voor klimaatbestendige en circulaire landbouw was ook al € 25 miljoen uitgetrokken in 2020.

Hoe de kringlooplandbouw in de portemonnee van de boer moet terugkomen, is nog onderwerp van onderzoek. Daarover moet later dit jaar een advies volgen onder voorzitterschap van oud-gedeputeerde Hester Maij.

5 experimenteergebieden

Schouten zegt een beleid te willen voeren dat gedragen kan worden door de grote groep ondernemers. Ze moedigt voorlopers aan, maar wil niet dat die het contact verliezen met de grootste groep van gangbare ondernemers.

Er komen 5 experimenteergebieden: in de Achterhoek voor het sluiten van kringlopen, in Twente (zelfvoorzienend landgoed, bodem en waterkwaliteit), Flevoland (precisielandbouw en bodemkwaliteit), Noord-Nederland (natuurinclusieve landbouw en vitaal platteland) en In De Peel (mest, nieuwe teelten).In de experimenteergebieden mag worden afgeweken van bestaande regelgeving om innovaties te ontwikkelen.

In de experimenteergebieden mag worden afgeweken van bestaande regelgeving om innovaties te ontwikkelen.

Gebruik kunstmest ontmoedigen

Met een ‘fundamentele herziening van het mestbeleid’ moet het gebruik van kunstmest worden ontmoedigd. Hoogwaardige dierlijke meststoffen komen daarvoor in de plaats. Om regelgeving op dit punt aan te passen is medewerking van de Europese Unie nodig.

In de kringloop moeten alle reststromen uit de humane consumptie worden verwerkt, voor zover economisch haalbaar en qua voedselveiligheid verantwoord. Er komt daarvoor een speciaal ‘team reststromen’.

Of registreer je om te kunnen reageren.