Home

Nieuws

VVD stelt vragen over meldingen mestfraude

De VVD maakt zich zorgen over de behandeling van meldingen over mestfraude.

Volgens Kamerleden Helma Lodders en Antoinette Laan komen meldingen door boeren over mogelijke fraude ‘er bij de NVWA niet doorheen’. Ze hebben daarover Kamervragen gesteld aan de ministers van LNV en van Justitie en veiligheid.

Aanpak is cruciaal

Helma Lodders benadrukt dat aanpak van fraude cruciaal is. Maar ze stelt vast dat er keer op keer regels worden bedacht die ‘vooral de welwillende boer raken, terwijl fraudeurs ermee weg lijken te komen’.

Meldingen en aangiften in Zuidoost-Brabant

Lodders en Laan hebben onder meer vragen gesteld over het aantal meldingen van overtreding van mestregels, waar die meldingen binnenkomen en in hoeverre de meldingen verzameld worden voor het verkrijgen van overzicht. Daarbij wordt specifiek gevraagd naar de meldingen en aangiften in Zuidoost-Brabant. Verder willen de Kamerleden weten hoeveel grondmonsters de NVWA in de afgelopen jaren heeft genomen naar aanleiding van meldingen. Andere vragen gaan over overleg met overheden in België over de aanpak van fraude en over de stand van zaken van 63 processen-verbaal opgemaakt door de NVWA en doorgeleid naar het openbaar ministerie.

Of registreer je om te kunnen reageren.