Home

Nieuws

VLB wil lagere fiscale waardering grond zonnepark

Er is verschil van inzicht tussen de Belastingdienst en belastingadviseurs, verenigd in de VLB, over de fiscale waardering van de ondergrond van zonneparken.

De adviseurs vinden dat de fiscus gronden te hoog waardeert, waardoor in hun ogen te veel belasting moet worden betaald. Overleg hierover is gaande maar heeft tot nu toe geen resultaat gehad.

Wie zonnepanelen op landbouwgrond plaatst, kan fiscaal 2 dingen doen:

  • de grond in het bedrijf houden
  • de grond uit het bedrijf halen

Over die laatste situatie gaat het geschil. In dat geval moet namelijk ‘afgerekend worden’ met de fiscus. De afrekening gaat over het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer (WEV) en de agrarische waarde (Wevab).

VLB: te hoge waardering grond onder zonneparken

Volgens Bert van den Kerkhof van Abab Accountants, voorzitter van de vaksectie recht van de VLB, waardeert de fiscus de grond onder zonneparken veel te hoog. Toekomstige verdiensten worden al verdisconteerd in de schatting van de waarde op het moment van afrekenen. De contante waarde van die verdiensten wordt te hoog in geschat, aldus Van den Kerkhof. Volgens hem moet de fiscus zaken als jaarlijks rendement en verwachte levensduur van een zonnepark anders incalculeren.

Overgang box 1 naar box 3: 2 keer belasting betalen

Hij wijst er op dat eigenaren van zonneparken bij overheveling van hun vermogen van box 1 naar box 3 van de belastingen in feite 2 keer belasting betalen. Eerst afrekenen over het verschil tussen WEV en Wevab en daarna in de daaropvolgende jaren nog eens via de vermogensrendementsheffing in box 3. Maar hij concludeert dat dat ‘technisch gezien’ geen dubbele belastingheffing is, omdat het nu eenmaal zo werkt in het Nederlandse belastingsysteem. De crux zit volgens hem dan ook in de waardering van de grond op het moment dat deze van box 1 overgaat naar box 3.

Of registreer je om te kunnen reageren.