Home

Nieuws 10 reacties

Skal-lijst bevat niet-toegelaten bestrijdingsmiddelen

Er staan niet-toegelaten bestrijdingsmiddelen op de Skal-meststoffenlijst.

Op de inputlijst meststoffen van certificeringsinstantie Skal staan onder het mom van biologische meststoffen niet-toegelaten bestrijdingsmiddelen. Dat blijkt uit een inventarisatie van Boerderij. De niet-toegelaten bestrijdingsmiddelen zijn onder andere de stoffen van leveranciers First-Tree, Biofirmit, PlantoSys en Pireco.

Volgens de Skal-lijst vallen diverse stoffen van deze producenten/handelaren onder de categorie ‘Meststoffen, compost, groeimedia en biologisch afbreekbare materialen’, maar de leveranciers bieden ze aan als biologisch bestrijdingsmiddel voor de biologische landbouw. De middelen hebben echter geen wettelijke toelating als gewasbeschermingsmiddel bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Verhogen planteigen afweer

Bij SalicylPuur van PlantoSys staat op de website van de leverancier dat het de planteigen afweer versterkt tegen onder meer erwinia, alternaria, botrytis en echte meeldauw.

Over Biofirmit stelt de leverancier dat het weliswaar een biologisch organische meststof betreft, maar ook dat het de weerstand verhoogt tegen (valse) meeldauw, botrytis en andere infectieaantastingen.

Bij diverse biologische meststoffen van Pireco (Mucofol, Mucoter en Folisec) staat dat het toepasbaar is in gespecificeerde gewassen, waar sprake kan zijn van bladschimmels of van overlastgevende bladinsecten en hun larven. Bij First-Tree gaat het om het middel Good for Greens.

Strakkere EU-regelgeving

Recent stemde het Europees Parlement in met een nieuwe Europese Meststoffenverordening. Naast minerale meststoffen worden daarmee ook biostimulanten, organische meststoffen, bodemverbeteraars en substraten Europees gereguleerd. Een biostimulant is volgens de nieuwe EU-meststoffenverordening:

 • een meststof als het efficiënt gebruik van voedingsstoffen stimuleert;
 • de tolerantie voor abiotische stress (hitte, droogte zout, et cetera) stimuleert;
 • de kwaliteit en opbrengst van de plant verhoogt.

Verhoogt een meststof of biostimulant echter de tolerantie voor biotische stress (ziekten, plagen en onkruiden), dan is het volgens de EU-gewasbeschermingsmiddelenverordening een gewasbeschermingsmiddel. De biostimulant bestrijdt of beheerst namelijk ziekten, plagen, onkruiden of beïnvloedt levensprocessen van planten. De fabrikant moet in dat geval voor die betreffende toepassing een toelating aanvragen bij een nationale toelatingsinstantie, in Nederland het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

6 biologische middelen niet toegelaten als bestrijdingsmiddel

De genoemde 6 biologische middelen hebben in Nederland geen toelating als bestrijdingsmiddel en mogen als zodanig dus ook niet verkocht worden. Het gaat dus om deze 6 middelen:

 • SalicylPuur
 • Biofirmit
 • Mucofol
 • Mucoter
 • Folisec
 • Good for Greens

Reactie Skal

De biostimulanten van leverancier Pireco worden door Skal gerubriceerd als meststof, ondanks dat de leverancier ze aanprijst als natuurlijk bestrijdingsmiddel. Bij navraag blijkt de certificeringsinstantie afgelopen jaren herhaaldelijk door Nefyto er op te zijn gewezen dat de inputlijst voor ‘Meststoffen, compost, groeimedia en biologisch afbreekbare materialen’ niet-toegelaten bestrijdingsmiddelen bevat die er volgens de wet niet op horen te staan. Skal heeft echter verzuimd deze te schrappen van de inputlijst.
Nadat Boerderij zijn bevindingen afgelopen week voorlegde aan Skal, heeft Skal Pireco er op aangesproken. Pireco heeft Skal toegezegd elke verwijzing naar een gewasbeschermingsclaim voor deze producten op zijn website, folders en etiketten te verwijderen. Dat is inmiddels gebeurd.

‘Geen partij in debat over definities’
Skal beoordeelt de producten op de inputlijst op natuurlijke afkomst op basis van de biologische Europese wet- en regelgeving en wordt hierin ondersteund door het Forschungsinstitut für biologischen Landbau (Fibl). Skal vindt dat het geen partij is in het debat over de definities en het specifieke onderscheid tussen gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en biostimulanten, omdat zij de definities niet vaststelt wanneer een biostimulant een meststof dan wel een gewasbeschermingsmiddel is. Hiervoor verwijst Skal naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Nefyto en Artemis.

Het toezicht op het juist zijn van claims op websites van producenten en de vaststelling of het een gewasbeschermingsclaim betreft valt onder het toezicht en de bevoegdheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), ook al staat het betreffende product van die leveranciers als goedgekeurde hulpstof op de Skal-input meststoffenlijst, aldus Skal.

Laatste reacties

 • farmerbn

  SKAL doet zo maar wat. Het is meer een service-organisatie voor bio dan een waakhond.

 • propalm

  Men moet eens een duidelijk verschil stellen tussen biostimulanten (zie definitie) en producten voor biocontrole (producten die biotische stress bestrijden op natuurlijke manier) . Nu wordt alles maar op een hoopje gegooid.
  Bovendien moet je die producten testen en vooral ook controleren op hun inhoud. Dikwijls is men in België minder streng maar op dergelijke producten zijn in België veel strenger gereglementeerd. Men vindt dan ook veel minder biostimulanten in België.En er is ook controle op (niet enkel op hetgeen wat er wordt aangegeven op het etiket, maar ook op hetgeen werkelijk in de bus/doos zit): wat op het etiket staat zit ook in de bus/doos...

 • Jan-Zonderland

  En hoe zit het nu met koper ? ( bladmeststof met goede nevenwerking tegen Phytophora)

 • agratax.1

  Het ergste van dir alls is, dat op verzoek van Skal de etikettering wordt aangepast. zodat deze aan de wet voldoet, zonder verandering in de samenstelling. Wat kan ik nu nog vertrouwen als de handel en cerificering instantie zo makkelijk met eisen / eigenschappen omgaan. Of is Skal hier even vergeten dat de wettelijke eisen m.b.t. gewasbescherming en bemesting afwijken van andere landen en dus uit handelsoogpunt deze middelen wel op haar lijst "toegelaten" heeft staan.

 • Buitenkamp

  Het wordt steeds gekker. Als je luizen wilt bestrijden door ze weg te spoelen met schoon water, en je zet die toepassing op een fles met water, dan is dat water volgens die regels ook een bestrijdingsmiddel.

 • farmerbn

  Ik zie hier weinig reacties van bioboeren die die bovenstaande middelen gebruiken. Hoe zit het nu echt? Jammer dat bio altijd zo geheimzinnig is.

 • Jaap39

  Als ze zo doorgaan heeft bio de vrije hand, begin van het einde van bio. Geloofwaardigheid is zo maar verdwenen.

 • fpklessens

  Ik denk dat buitenkamp het goed verwoord. dit is gewoon een woordenspel. muggenzifterij

 • pinkeltje

  Keukenzout is als gewasbeschermingsmiddel ook niet toegestaan. Heeft nog nooit iemand een toelating voor aangevraagd. Nootmuskaat net zo. Enerzijds is het een woordenspelletje als gevolg van regelgeving waarvan iedereen wel begrijpt wat ermee getracht wordt te bereiken. Afhankelijk van welke uitkomst je het beste past kun je daar gebruik van maken. Maar zo kom je ook in de gekte terecht dat een middel waarvan iedereen weet dat er niks mee aan de hand is, in een bepaald gewas niet mag worden toegepast omdat daar geen toelating voor is aangevraagd.

 • Clemens Schriever

  Helemaal waar Pinkeltje!

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.