Home

Nieuws

Schouten: provincies en rijk op 1 lijn houden

Provincies en rijk moeten voorkomen dat ze met verschillende boodschappen op het boerenerf komen.

“We moeten geen verschillende boodschappen afgeven op het boerenerf”, zei minister Carola Schouten donderdag 23 mei aan het begin van een bijeenkomst voor boeren, bestuurders en belanghebbenden over de Nederlandse invulling van het nieuwe gemeenschappelijk landobuwbeleid.

‘Elkaar versterken en opzoeken’

Provincies en rijk trekken samen op bij de invulling van het nationaal strategisch plan. Gronings gedeputeerde Henk Staghouwer is daar via het Interprovinciaal overleg ook bij betrokken. Hij zegt dat het belangrijk is dat rijk en provincies gezamenlijk optrekken. “We moeten elkaar versterken en opzoeken.”

Omslag naar kringlooplandbouw

Schouten geeft aan dat het lastig is om het beleid op verschillende terreinen bij elkaar te brengen. Zij wil via de nationale invulling van het gemeenschapelijk landbouwbeleid zo veel mogelijk stimulansen geven om de omslag naar kringlooplandbouw te maken. Maar tegelijk moet ze ook een nieuw mestbeleid formuleren en de klimaatopgaves realiseren. “Juist de omslag naar kringlooplandbouw moeten we met iedereen van de werkvloer handen en voeten geven”, aldus Schouten. Staghouwer voegt daaraan toe: “Maar we vergeten veel te vaak dat de boer ook nog wat wil verdienen. We moeten de boer niet opzadelen met regelingen die hij aan zijn kinderen niet kan uitleggen”.

Goede ideeën tot uitvoering laten komen

Schouten zegt dat het een van haar grootste uitdagingen is het voor de boer eenvoudiger te maken en tegelijkertijd ook de goede ideeën tot uitvoering te laten komen op een manier dat het beheeresbaar en haalbaar is, “zonder dat de provincie a doet en het rijk b. We moeten nu nadenken of we elkaar niet gaan tegenwerken op het erf van de boer.”

Of registreer je om te kunnen reageren.