Home

Nieuws

Schouten past sloopregeling pelsdierhouderij aan

Landbouwminister Carola Schouten gaat de subsidieregeling voor sloop en ombouw van pelsdierhouderijbedrijven aanpassen.

Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Pelsdierhouderij is per 2024 verboden in Nederland. De huidige regeling die pelsdierhouders moet ondersteunen bij de sloop en ombouw van hun bedrijven blijkt niet te werken en veel nertsenhouders zitten economisch in een moeilijke situatie.

Na overleg met de Nederlandse Federatie Edelpelsdierhouders (NFE) en LTO Nederland heeft Schouten besloten de regeling aan te passen.

Verruiming van subsidieregeling

De minister wil de subsidieregeling voor sloop en ombouw verruimen binnen de huidige financiële kaders. Ze wil dat het beschikbare budget zo volledig mogelijk wordt besteed. Nu blijkt er veel geld op de plank te blijven liggen. Schouten gaat de regeling verruimen door meer sloopitems subsidiabel te maken, zoals het verwijderen en afvoeren van de omheining. Daarnaast wil ze het subsidiepercentage (nu 50%) verhogen en het maximale subsidiebedrag verhogen.

Voor het aanpassen van de regeling is een wetswijziging nodig, die door de Tweede en Eerste Kamer moet worden goedgekeurd. Waarschijnlijk zal het ook moeten worden voorgelegd aan Brussel.

Sociaal Economisch Plan nertsensector

Daarnaast heeft de minister met gemeentes gesproken over mogelijkheden om de vergunningprocedures voor het ombouwen van nertsenbedrijven te versnellen.

De nertsensector zal binnenkort een Sociaal Economisch Plan presenteren om ondernemers en medewerkers in deze sector perspectief te bieden na het pelsdierhouderijverbod. Het plan zal gericht zijn op advisering, kennisoverdracht, omscholing, beroepsopleidingen en voorlichting.

Lees ook: Nertsenhouders kunnen geen kant op door regelgeving

Of registreer je om te kunnen reageren.