Home

Nieuws

RvS doet woensdag 29 mei uitspraak over PAS

De uitspraak van de Raad van State over PAS kan grote gevolgen hebben voor reeds verleende vergunningen.

Volgende week woensdag zal de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn mening over Programma Aanpak Stikstof (PAS) geven. In totaal zullen er die dag in 10 zaken waarin het PAS een rol speelt een uitspraak gedaan worden.

Het gaat in 6 zaken over natuurvergunningen en in 4 zaken over het weiden van vee en het bemesten van landbouwgrond. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaken op 14 februari 2019 op zitting behandeld.

PAS mogelijk niet in overeenstemming met Europese Habitatrichtlijn

Er wordt met spanning uitgekeken naar de visie van de RvS nadat de Raad in mei 2017 het Europese Hof om advies had gevraagd over het PAS. De RvS voelde zich daartoe genoodzaakt omdat het PAS wellicht niet in overeenstemming met de Europese Habitatrichtlijn zou zijn. In het arrest van november 2018 laat de Europese rechter het systeem van het PAS echter in principe overeind.

Lees verder onder de foto

Luchtwasser op ligboxenstal. Volgens het Europese Hof worden verwachte positieve effecten van bijvoorbeeld luchtwassers te makkelijk meegeteld in de stikstofemissie. - Foto: Koos Groenewold
Luchtwasser op ligboxenstal. Volgens het Europese Hof worden verwachte positieve effecten van bijvoorbeeld luchtwassers te makkelijk meegeteld in de stikstofemissie. - Foto: Koos Groenewold

Stikstofemissie

Wel is het Hof van mening dat de Nederlandse overheid ten onrechte al de verwachte positieve effecten van bijvoorbeeld betere stalsystemen of vermindering van ammoniakuitstoot door gebruik van ander voer te gemakkelijk meetelt in de stikstofemissie. Dat mag alleen, stelt het Europese Hof, als wetenschappelijk onomstotelijk vaststaat dat die positieve effecten er ook daadwerkelijk zijn. Alleen dan mag het meegerekend worden.

Grote gevolgen voor reeds verleende vergunningen

Komende woensdag moet duidelijk worden of die positieve effecten er daadwerkelijk onomstotelijk zijn. Als het oordeel negatief is, zal dat grote gevolgen hebben omdat dan waarschijnlijk veel reeds verleende vergunningen alsnog niet geldig zijn.

Lees ook: ‘De gevaren en de realiteit van het PAS’

Of registreer je om te kunnen reageren.