Home

Nieuws 2 reacties

Rijksgrond langdurig in erfpacht

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat een deel van de rijksgronden weer langjarig in erfpacht geven. Dat meldt landbouwminister Carola Schouten, mede namens staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), in een brief aan de Tweede Kamer.

Schouten heeft Wageningen Universiteit en Research gevraagd te onderzoeken op welke manier agrarische rijksgronden in gebruik gegeven kunnen worden zodat de bodemkwaliteit verbetert. Het is de bedoeling dat bij kortlopende pacht met openbare inschrijving voorwaarden worden gesteld aan duurzaam bodembeheer, daarbij gebruikmakend van het Wageningse onderzoek.

De minister denkt er aan proefprojecten op te zetten, waarbij rijksgrond onderhands voor een marktconforme prijs in gebruik kan worden gegeven. Bij die projecten is het de bedoeling de omslag te maken naar kringlooplandbouw, te werken aan verbetering van bodemkwaliteit of proeven te doen met alternatieve gewassen bij bodemdaling. Zowel het rijk als de sector kan het initiatief nemen voor dergelijke proeven. Op dit moment zijn er nog geen projecten gestart.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Project hier en project daar. Proef zus en proef zo. Zijn toch weer een hoop wijsneuzen mee bezig. Bij boeren noemen ze het premie (gratis geld) waar lastige tegenprestaties voor gelden maar deze jongens krijgen het zo (voor een rapportje die in de onderste la eindigd).

 • wwesselink1

  Onderzoek te doen zodat de bodemkwaliteit verbetert.
  Beter is om eerst eens een onderzoek te doen naar de wijze waarop het sprookje in de wereld is gekomen, dat bij korte pacht de bodemkwaliteit zou verslechteren .
  Geen enkele grondgebruiker heeft belang bij een slechtere bodemkwaliteit.
  Niks is er onderzocht er wordt alleen maar nagekwaakt.

Of registreer je om te kunnen reageren.