Home

Nieuws 1 reactie

Rabo kent eerste impactlening biodiversiteit toe

Rabobank heeft op Wereld Biodiversiteitsdag, woensdag 22 mei, de eerste lening toegekend aan Drentse boeren die meewerken aan biodiversiteitsherstel in Nederland. Dat meldt Rabobank.

Rentekorting maximaal 0,5%

De lening is bedoeld voor melkveehouders die verbeteringen laten zien op grondgebondenheid, vermindering van uitstoot van broeikasgassen, ammoniakemissie, stikstofbodemoverschot en aandeel in natuur en landschap. De rentekorting bedraagt maximaal 0,5%, mits boeren goed scoren op de biodiversiteitsmonitor.

Pilotperiode in Drenthe, bij succes uitrollen

Begin dit jaar kondigde Bas Rüter, directeur Duurzaamheid van Rabobank Nederland de rentekorting voor boeren aan. De provincie Drenthe en FrieslandCampina werken samen met de bank aan het project. Rabo-directeur Food & Agri Carin van Huët: “In de pilotperiode is de Planet Impact Lening voor (her)financiering beschikbaar voor melkveehouders in Drenthe. Melkveehouders komen per onderneming in aanmerking voor maximaal € 1 miljoen aan lening met rentekorting. Als uit deze pilot blijkt dat dit beloningsmodel een succes is, willen we dat uitbreiden naar vergelijkbare samenwerkingsverbanden in andere regio‘s.”

Bloemrijke akkerranden

Melkveebedrijf Riedstra & Hoving VOF is de eerste melkveehouder in Drenthe aan wie de impactlening is toegekend. Het bedrijf in Veenhuizen grenst aan een natuurgebied. Het melkveebedrijf draagt bij aan biodiversiteit in de vorm van bloemrijke akkerranden en door weidevogel- en botanisch beheer op delen van hun grasland. Ook doen zij aan begrazing met natuurkoeien (Herefords) en Exmoor pony‘s.

De melkvee-biodiversiteitsmonitor is in samenwerking met FrieslandCampina, Duurzame Zuivelketen en het WereldNatuurFonds ontwikkeld. Rabobank werkt momenteel aan een soortgelijk leningsysteem voor akkerbouwers in de provincie Groningen.

Eén reactie

  • J en M

    Stimuleert dit boeren dingen anders te gaan doen, of is het mooi meegenomen voor de enkelen dit dit toch al deden of sowieso van plan waren?....

Of registreer je om te kunnen reageren.