Home

Nieuws 25 reacties

RLI-advies: minder steun en meer sturing

Nederland moet een deel van de inkomenssteun gebruiken om de omslag te maken naar kringlooplandbouw. De steun (pijler 1) moet omlaag en het geld voor gerichte maatregelen (pijler 2) moet omhoog. Dat zegt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) in een advies aan landbouwminister Carola Schouten.

RLI wil dat een zo groot mogelijk bedrag van de inkomenssteun wordt afgehaald en wordt gebruikt voor onder andere milieu- en klimaatmaatregelen.

In het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (2021-2027) is volgens de huidige voorstellen € 365 miljard beschikbaar voor het landbouwbeleid. Nederland krijgt daarvan € 704 miljoen voor inkomenssteun en € 73 miljoen voor de zogenoemde tweede pijler waaronder klimaat- en milieumaatregelen vallen. Op basis van de huidige voorstellen mag Nederland maximaal € 226 miljoen inkomenssteun verschuiven naar de tweede pijler.

Landbouwkennis inzetten richting kringlooplandbouw

Door te schuiven met de inkomenssteun kan het Europese geld gerichter worden ingezet voor de omslag naar kringlooplandbouw. RLI adviseert de minister aan te sluiten bij private duurzaamheidsschema’s, en niet zelf met eigen nieuwe regelingen te komen. “Met de koppeling van ecoregelingen en bestaande duurzaamheidsschema’s krijgen boeren een sterkere en eenduidige prikkel om te verduurzamen, wordt de agribusiness aangemoedigd om mee te gaan in de omslag naar de kringlooplandbouw en vergroot de overheid de effectiviteit van de besteding van haar middelen”, aldus RLI in het advies.

De minister moet ervoor zorgen dat de landbouwkennis gericht wordt op de omslag naar kringlooplandbouw. RLI zegt dat vooral kennis uit experimenten moet worden benut en dat er focus moet zijn op bodemverbetering, biodiversiteit, het beperken van de klimaatveranderingen en het aanpassen aan het veranderende klimaat.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  De adviesbureau's staan in de rij om de inkomens van de landbouwers rechtstreeks op te souperen. #Knibbel knabbel knuisje.....

 • wruiten

  daar is het toch niet voor bedoeld.

 • djmoorlag1

  Wie bepaalt Betaalt

 • meter

  Dus je motiveert de boeren door ze minder te steunen. Wat een aparte redenatie, je zou eerder het tegenovergestelde denken....

 • trotse kalverhoudster

  de jeugd heeft de toekomst, allemaal maar aan de studie voor advies, begeleiding

 • farmerbn

  Als je kijkt wie er in die raad zitting hebben dan verbaast het mij niks dat er geadviseerd wordt om geld van de boeren naar (hun) milieuclubs over te hevelen.

 • ENDE902

  @farmerbn,
  Als er geen boeren meer meer zijn moet het geld toch ook een bestemming hebben, vandaar. Ik ben wel benieuwd hoe Nederland er dan uitziet; of eigenlijk toch niet

 • farmer135

  Dus minder geld en meer regels, dat staat ons te wachten.

 • deB.


  De jeugd begint er echt niet meer aan....

 • Op naar Agenda 2030.

 • info36

  Boeren mogen echt niets verdienen. Daar wordt echt alles aan gedaan.

 • mariapeel

  Ze gunnen een boer nog geen boter op een brood stelletje ezels honger dat moeten ze krijgen in den haag

 • mariapeel

  En er wordt niemand meer boer slaap verder den haag welterusten

 • Alex63

  Steek maar een gedeelte van het geld in dat ambtenaren apparaat die gaan de oorlog wel winnen voor ons, pfff alle dagen maar dat gezever over wat we allemaal niet moeten, maar alles valt of staat met verdienen en ze zullen erachter komen als het te laat is.

 • deB.


  Helemaal ziek wordt je er van, elke dag dat gedram over de sector...ook hier op dit medium, het is compleet zot geworden. Daadwerkelijke feiten over alle sectoren op tafel, en dan verder praten..... maar nee, blijven de veehouderij maar lekker door bashen

 • melkveehouder .

  Het is toch duidelijk wat ze willen. De boeren mogen geen boterham verdienen met enkele de landbouwkundige activiteiten omdat ze de boeren nodig hebben voor landinrichting en goedkoop landschapsonderhoud.

  Met het sturen van de subsidiestromen dwingen ze boeren hiertoe. De vergoedingen worden zo hoog opgeschroefd dat de boeren overstag gaan om grond voor natuurdoelen in te zetten. Maar als een geschermd plantje of dier zich vestigt op dit boerenland kan het anders gaan lopen.
  Dan kan te pas en te onpas de flora en fauna wet uit de kast getrokken worden, en valt de boer in zijn eigen mes.

  Laat me helder zijn: er is niks mis met een boterham verdienen met natuurbeheer zolang de vergoeding uit de markt komt. Maar dan moet je een hoveniersbedrijf beginnen als boer. Een boterham proberen te verdienen met subsidiegeld van de overheid is vragen om problemen. Als je zetbaas wilt worden op je eigen bedrijf moet je dat vooral doen.

 • koestal

  zo haken veel jonge boeren af

 • Jan-Zonderland

  Kijk dit is weer een idee om boerengeld in de zakken van veelal nutteloze onderzoekers en ambtenaren te krijgen. Zo wordt de werkloosheid bestreden. En onder het mom van stimuleren van een onhaalbaar fenomeen ( kringlooplandbouw) wordt er weer heel wat werkgelegenheid gecreeerd waar eigenlijk niemand op zit te wachten en waarvoor ook geen geld is. Dan is het wel makkelijk om even lekker te graaien in de pot die eigenlijk voor de boeren bedoeld is.

 • Attie

  En Hogan, zou die het glimlachende goedvinden??

 • Peet1212

  @jan-Zonderveld, U slaat de spijker op de kop.Iedereen wil weer graaien in die toch al steeds kleiner wordende pot. Laat ze zelf maar een potje maken voor zulke dingen maar niet onze toeslag, anders haken er dadelijk nog veel meer af.

 • bluemink

  Carola is toch de weg kwijt ,houd die onzin nooit op .

 • d.sol.v.o.f.

  Welke ideologie zit hier achter? Van boven af regeren op een bedrijf.
  Hoe lang nog blijven dit aanvaarden?
  Hoe lang nog?
  Waar blijven de tegen geluiden die op feiten zijn gebaseerd?
  Waar blijft L.T.O.

 • agratax.1

  Landbouw moet van private onderneming een vorm van Staat gestuurde voedselproductie worden. Waar hebben we dat eerder gezien en ervaren "Hoe dat een totale mislukking werd met lege winkelschappen.

 • agratax.1

  @d.sol.v.o.f. Welke ideologie zit hier achter vraag je ej terecht af? Dat kan maar een zijn en wel "Den Haag of liever gezegd de hooggeschoolden en de politiek weten wat goed voor ons is". Deze betweterigheid heeft ons tot nu toe niet veel meer gebracht dan een groeiende kloof tussen arm en rijk en een stroom hongerende vluchtelingen. En de boer hij ploegde voort of moet ik zeggen Ploeterde door. Als het boer zijn verwordt tot een semi ambtenaren zaak vallen en zoveel opvolgers af dat de grondprijs daalt, hiermee kan de overheid en de semi overheid inclusief de Grachtengordel eigenaar worden en er mee doen wat goed voor Nederland en de Klimaatsverandering is.

 • d.sol.v.o.f.

  We weten welke ideologie bedoeld wordt. Kijk naar het oosten. We zitten gevangen tussen politiek en groot winkelbedrijven klimaat en emotie. Met welke grote bedrijven wordt zo omgegaan. Terwijl we produceren voor de eerste levensbehoefte. En in de wereld op landbouwgebied hoog staat aangeschreven. Wanneer krijgen wij erkenning van de politiek?Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.