Home

Nieuws

Pacht hoger in melkveegebieden, lager in akkerbouwregio

De pacht gaat omhoog in 9 van de 14 pachtprijsgebieden.

De toename is 10-17% in overwegend melkveehouderij gebieden en 4-5% in gebieden met akkerbouw en veehouderij. In akkerbouwgebieden gaan ze juist omlaag, van 9% in de Veenkoloniën en Oldambt tot 38% in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied. Dat meldt minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Pachtnormen hoogst in Flevoland

De pachtnormen zijn het hoogst in Flevoland, met € 1.013 per hectare. De daling is hier 10%. Het Zuidwestelijk akkerbouwgebied is hekkensluiter met een pachtnorm van € 315 per hectare, dit was vorig jaar nog € 505. De grootste stijging is er in het Centraal veehouderijgebied, met 17%.

De pachtnormen worden jaarlijks vastgesteld op basis van de economische resultaten van de afgelopen 5 jaar. Dit jaar telt het voor de melkveehouderij matige jaar 2012 niet meer mee, maar het zeer positieve jaar 2017 wel. Voor de akkerbouw was 2012 juist een goed jaar, en 2017 beneden gemiddeld.

Los tuinland

Voor los tuinland gelden 2 regio‘s. In Westelijk Holland, waar vooral bloembollenbedrijven zijn, is er weinig verandering. In de rest van Nederland is er een stijging met 17%, omdat het wegvallende jaar slechter was dan het bijkomende jaar. De hectarenormen zijn respectievelijk € 3.141 en € 2.431.

Pacht voor agrarische bedrijfsgebouwen

De hoogst toelaatbare pacht voor agrarische bedrijfsgebouwen gaat met 1,72% omhoog. Datzelfde percentage geldt voor de maximale pachtprijsverhoging in bestaande overeenkomsten. Dit percentage is de gemiddelde bouwkostenindex over 2014-2018.

Pachtverhoging agrarische woningen

De pachtverhoging voor agrarische woningen met overeenkomsten van voor 1 september 2007 is maximaal 4,1%. Voor overeenkomsten van later datum is de maximale verhoging 1,7%. Dat is gelijk aan de inflatie in 2018.

Zie voor de lijst met regio’s en pachtnormen deze pdf

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Of registreer je om te kunnen reageren.