Home

Nieuws laatste update:22 mei 2019

Mestfraude in België volgens Vlaamse media

In Vlaanderen zou op grote schaal geknoeid worden met mestverwerking.

Mest wordt op papier verwerkt, maar in werkelijkheid wordt de mest zonder verwerking uitgereden op landbouwgrond. Dat meldt het Vlaamse dagblad De Standaard op basis van anonieme bronnen. Volgens de agrarische nieuwssite Vilt.be is de omvang van de fraude niet becijferd, maar spreken de bronnen over een miljoenenkwestie. De Standaard sprak met boeren, mestverwerkers, een erfbetreder en medewerker van de Vlaamse landmaatschappij en met mensen van de Vlaamse milieubeweging.

Nieuw mestbeleid

De berichten over mestfraude komen op een precair moment naar buiten, net voor de stemming over het nieuwe Vlaamse mestbeleid voor de komende 4 jaar. Dat zesde mestactieplan (MAP6) komt deze week ter stemming in het Vlaams parlement, nog net voor de verkiezingen van een nieuw parlement. In het mestplan staan al meerdere aanscherpingen van het bestaande mestbeleid om de stikstofbelasting van grond- en oppervlaktewater te verkleinen. De Vlaamse Boerenbond wijst in reactie specifiek op de aanscherping van controles op mestverwerking.

Lees verder onder het Facebookbericht.

‘Fraudeurs hard aanpakken’

Zowel de Boerenbond als de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) waar de Mestbank onder valt noemen de fraude ontoelaatbaar. De Boerenbond noemt de fraudepraktijken ‘een kaakslag voor de overgrote meerderheid van de landbouwers die wel correct handelen’, en wil dat de fraudeurs hard worden aangepakt. Het Algemeen Boerensyndicaat wil eveneens dat de fraudeurs hard worden aangepakt omdat ‘nu ook boeren worden bestraft die het goed menen’.

De Standaard is een van de Vlaamse kranten die onderdeel zijn van het Mediahuis. NRC is onderdeel van hetzelfde concern en schreef eind 2017 uitgebreid over mestfraude in Nederland.

Of registreer je om te kunnen reageren.