Home

Nieuws 7 reacties

LTO: zonnecentrales volstrekt onacceptabel

LTO Noord Gelderse Vallei vindt het volstrekt onacceptabel om grote zonnecentrales op waardevolle landbouwgrond te plaatsen.

Dat blijkt uit haar visie ‘Zonneklaar’, waarin op een rij gezet wordt hoe de landbouw de duurzame voedselproductie het hoofd kan bieden. LTO Nederland omarmt het standpunt zonnecentrales van de afdeling Gelderse Vallei, bevestigt een woordvoerder.

Industriële bezigheid

Ten eerste spreekt LTO haar zorgen uit over het gebrek aan regie bij gemeenten in de Gelderse Vallei over zonnecentrales.

LTO Noord portefeuillehouder Energie & Duurzaamheid Aart Jan Vos: “Wij maken ons zorgen dat nu niet de juiste weg wordt gevolgd. De term zonnevelden, zonneweides of zonneparken is tevens ongepast. Je zou moeten spreken van zonnecentrales.” Het is volgens Vos immers een industriële bezigheid.

Geen zonnecentrales

Vos: “Zeker in onze regio hebben wij onze landbouwgrond hard nodig voor de transitie naar een duurzame, meer circulaire voedselproductie.” Volgens LTO jagen de claims op locaties voor zonnecentrales de grondprijzen omhoog en grijpen zonnecentrales op de lange termijn in op het landschap. Ook is het tegenstrijdig met de inzet van de Regio Deal Foodvalley om de bodemkwaliteit en biodiversiteit te verbeteren. Bovendien benadrukt LTO de beperkte netwerkcapaciteit en dat opslag van zonne-energie nauwelijks rendabel is.

Zonneladders

LTO schrijft in haar visie meer te zien in zogenoemde ‘zonneladders’. Dat wil zeggen: (stal)daken vol leggen met zonnepanelen en vervolgens kijken naar gebruik van restruimtes, zoals taluds of wegbermen. Ook is Gelderse Vallei bereid om mee te denken over het plaatsen van windmolens. Vos: “Mits er lokaal draagvlak voor is. Dan is het voor ons een goede manier van duurzame energie opwekken.”

Op dit moment mist LTO een partij die initiatieven voor duurzame energie coördineert en faciliteert. Gelderse Vallei ziet een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten binnen de Foodvalley. “Dat levert op korte termijn meer energie, meer draagvlak en meer burgerparticipatie op dan grote zonnecentrales. Bovendien spaart dit landbouwgrond en landschap”, besluit Vos.

Laatste reacties

 • agratax.1

  LTO blijft vast houden aan (duurzame) voedselproductie op onze kostbare landerijen, waar nauwelijks rentabiliteit te behalen is met landbouw. Als Nederlandse landbouw zijn we echt niet in staat op mondiaal niveau de hongerende bevolking te voeden met onze dure producten en daar komt bij dat onze winkelschappen vol liggen met buitenlandse producten uit de landen waar deze hongerlijdende mensen wonen. Dit kan ik niet rijmen, wel verklaren en daarom heb ik ook geen moeite met boeren die zonneweides maken om hun kapitaal eindelijk rendabel in te zetten. LTO denkt zijn bestaan te rechtvaardigen door de voedselproductie te promoten ook als dat de rendabiliteit van het kapitaal van de leden nivelleert.

 • Broer

  Voor een belangenbehartiger voor de landbouw lijkt het mij een volstrekt logisch standpunt. Dat individuele leden/boeren een andere keus maken is ook verklaarbaar en geheel legitiem.

 • GerritLozeman

  agratax.1 ben je wel boer in hart en nieren wat dan zeg boeren land in boeren hand en geen zonnepanelen die kun je wel plaatsen aan de geluidsschremen langs de snelwegen

 • daan1908

  Waar legt LTO dan de grens ? Bij windmolens , huizen , industrieterrein , wegen , vliegvelden ? Toen destijds olie en gas gewonnen moest worden kraaide er geen haan naar . Wat mij betreft heeft LTO hier niets mee te maken , dit is iets wat elke ondernemer zelf kan en moet regelen . Als men nog wat leden over wil houden raad ik LTO aan richting opbrengstprijs en kostprijsverlaging te gaan werken . Daar is nog genoeg winst te behalen .

 • farmerbn

  Totdat er een ontwikkelaar bij één van die bestuurders op de stoep staat om zo'n weide te installeren....

 • Maas1

  De reactie en het standpunt van de LTO komt bij mij over van een met de kont tegen de krib.
  Als dit het standpunt is van de LTO hebben ze het aan de klimaat tafels wellicht ook geweldig gedaan! Dan wellicht geen tiny house op duizende hectare landbouw grond en ook geen 100.000 ha nieuwe natuur en ook geen vernatting van landbouw grond voor CO2 reductie! Geweldig je zou haast denken ze stemmen allemaal een bepaalde partij en verkopen hun huid niet aan milieu clubs,toch!
  Zo nu genoeg gedramd,ik vind het standpunt niet echt slim het was beter geweest mee te bewegen en dergelijk projecten ingepast in te kaderen in structuur visie met het label sturing.Dubbel doel ,landschappelijk ingepast en of natuurlijk enz. Bij dit standpunt heeft de LTO geen onderhandelings ruimte en plaats zich in een bepaalde opstelling,daar valt dus niets te halen voor de boer die wellicht dergelijke een mooie aanvulling vond als extra inkomsten bron.Een extra verdien model.Maar nee de LTO denk dat de boeren die blijven alle gronden in de toekomst blijven onderhouden en bewerken voor een scheet en drie knikkers!

 • WGeverink

  Kolen gas of kerncentrales kun je niet eventjes snel een tikkeltje harder laten draaien als de zon onder gaat of de wind gaat liggen. Ze draaien volop en het maakt niet uit of de zon schijnt of niet of dat het wel of niet waaid. Het is zonde om aan molens of panelen veel geld uit te geven want alles wat het is is een politiek correcte schijnoplossing tot de dag dat er een betaalbare manier van stroom opslag met voldoende capaciteit wordt uitgevonden.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.