Home

Nieuws 3 reacties

LTO wil generiek en specifiek bij nieuw mestbeleid

LTO Nederland pleit voor 2 sporen in het nieuwe mestbeleid, zodat boeren kunnen kiezen of ze gebruik willen maken van een robuust generiek stelsel of een verfijnd stelsel waarbij ze zelf moeten bewijzen dat ze de milieudoelen halen.

LTO-portefeuillehouder Bodem en Waterkwaliteit Claude van Dongen kondigde bij een bijeenkomst over de herziening van het mestbeleid aan, te komen met een 10-puntenplan waaraan het toekomstig mestbeleid volgens LTO Nederland aan zou moeten voldoen.

Claude van Dongen - Foto: Peter Roek
Claude van Dongen - Foto: Peter Roek

De belangenorganisatie pleit voor keuzevrijheid voor de boer. Als een ondernemer geen behoefte heeft om alles gespecificeerd bij te houden en liever met een generiek systeem wil werken, moet dat mogelijk zijn, vindt LTO. Daar zijn ook handhavers bij gebaat, volgens de organisatie. Door ook een gespecificeerd beleid toe te laten, kunnen volgens Van Dongen veel uitzonderingsregels voorkomen worden. Ook NAJK is voorstander van een 2-sporenbeleid van generiek en specifiek.

Boer aan het roer in beleid dat op doelen is gericht

De verantwoording van een verfijnd stelsel moet volgens LTO bij de boer komen te liggen. Dat zal lastig zijn, maar de gegevens zijn beschikbaar. Een boer weet het nu ook als hij door de huidige mestnormen jaarlijks 15 kilo fosfaat te weinig mag gebruiken per hectare. Van Dongen vindt dat metingen leidend moeten zijn boven berekeningen. Hij wil af van het beleid met generieke normen waarbij boeren niet gemotiveerd worden om in de praktijk betere resultaten te boeken zolang het op papier maar klopt.

LTO en NAJK zijn daarnaast voorstander van een beleid dat zich richt op de doelen en niet op de middelen.

Laatste reacties

  • Trot

    Alle mest monsteren is er een hoop mestoverschot minder is ook eerlijker voor afvoer en bemesting bij je zelf maar zal wel te makkelijk zijn We hebben nu eenmaal graag moeilijk controleerbare regels

  • kleine boer

    Trot ook de mest van de koe in de wei?

  • Alco

    Norm van generiek is dusdanig dat je wel specifiek MOET. Anders ben je nog meer een dief van eigen portemonnee. Als de generieke norm maar een gemiddelde was van specifiek, dan wist ik het wel.

Of registreer je om te kunnen reageren.