Home

Nieuws

LTO: WAB maakt seizoenswerk 7% duurder

Volgens LTO leidt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) tot flink hogere kosten voor seizoensarbeid.

Maandagavond werd duidelijk dat de Eerste Kamer akkoord zal gaan met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Landbouworganisatie LTO is zwaar teleurgesteld dat de Kamerleden er volgende week – naar alle waarschijnlijkheid – mee zullen instemmen.

De WAB moet het aandeel flexibele contracten, zoals seizoenswerk, terugdringen door dit soort tijdelijke contracten duurder te maken en vaste dienstverbanden juist goedkoper. LTO-voorzitter Marc Calon: “Als de WAB wordt aangenomen, betekent dat een boete op seizoenswerk in de land- en tuinbouw.”

7% hogere loonkosten door WAB

Volgens LTO zou uit berekeningen die ze samen met Glastuinbouw Nederland, NFO en de KAVB hebben laten maken, blijken dat werkgevers die vooral te maken hebben met tijdelijk seizoenswerk tot 7% meer loon aan hun werknemers kwijt zijn als gevolg van de WAB. Volgens Calon is het geen vrije keuze van agrarische bedrijven om flexibele contracten aan te bieden.

Lees verder onder de foto

Volgens LTO zou uit berekeningen die ze samen met Glastuinbouw Nederland, NFO en de KAVB hebben laten maken, blijken dat werkgevers die vooral te maken hebben met tijdelijk seizoenswerk tot 7% meer loon aan hun werknemers kwijt zijn als gevolg van de WAB. - Foto: ANP
Volgens LTO zou uit berekeningen die ze samen met Glastuinbouw Nederland, NFO en de KAVB hebben laten maken, blijken dat werkgevers die vooral te maken hebben met tijdelijk seizoenswerk tot 7% meer loon aan hun werknemers kwijt zijn als gevolg van de WAB. - Foto: ANP

“Werkgevers die vanwege klimatologische en natuurlijke omstandigheden uitsluitend tijdelijk seizoenswerk hebben, worden sterk benadeeld. Het bieden van een vast contract voor per definitie tijdelijk werk ligt volstrekt niet in de rede.” Volgens LTO is een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in combinatie met een jaarurennorm en gespreide betaling voor seizoenswerk geen oplossing.

Geen uitzondering voor seizoensarbeid

LTO heeft voor de behandeling in de Eerste Kamer nog aan minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees voorgesteld om voor seizoensarbeid uitzonderingen te maken. Zo zou de lage in plaats van de hoge WW-premie moeten gelden en zou er geen transitievergoeding opgebouwd moeten worden vanaf de eerste dag. Dit heeft Koolmees niet overgenomen. Wel zal hij op aandringen van de Eerste Kamer de impact van de WAB op het seizoenswerk gaan monitoren. Calon weet de uitkomst al: “We kunnen het ook nu al vertellen: deze wet werkt niet.”

Transitievergoeding

Arbeidsjurist Ronald Mol van ABAB Accountants en Adviseurs is net als Calon teleurgesteld dat er geen uitzondering voor de agrarische sector is gekomen. “Ik voorzie problemen in de oogstperiode.” Vooral het feit dat de transitievergoeding vanaf dag 1 gaat tellen zorgt voor een hoge kostenpost volgens Mol. “Er is maar een hele kleine tegemoetkoming gedaan. De transitievergoeding hoeft niet meteen uitbetaald te worden maar kan worden uitgesteld als de werknemer volgend seizoen weer op hetzelfde bedrijf komt werken. Maar het is alleen uitstel, als uiteindelijk de werknemer vertrekt moet er wel betaald worden over de gehele periode.”

Verschuiving richting zzp‘ers

Mol verwacht een verschuiving van seizoenswerk richting zzp‘ers. “Zij vallen als zelfstandigen niet onder de WAB. Wetgeving tegen schijnzelfstandigheid is er waarschijnlijk pas in 2021.” Omdat de Eerste Kamer een dergelijke verschuiving verwacht, moet Koolmees over een paar weken met een voorstel komen waarin maatregelen staan die zzp‘ers beter moet beschermen zolang de wetgeving tegen schijnzelfstandigheid er niet is.

Of registreer je om te kunnen reageren.