Home

Nieuws

Greenferm gaat verschillende mest verwerken

Het Apeldoornse mestverwerkingsbedrijf Greenferm wil zich onderscheiden van andere mestverwerkers.

Dat gaat Greenferm doen door te mikken op een combinatie van verschillende drijfmestsoorten, aldus eigenaar Willem Berkhof. Naast vleesvarkensmest gaat het ook om het verwerken van mest van kalveren en zeugen.

Het bedrijf in Apeldoorn heeft straks 4 opslagsilo‘s. In een mengsilo worden verschillende mestsoorten in de juiste verhouding gepompt, zodat er steeds een constant te verwerken mestproduct beschikbaar is. Greenferm gaat werken met een mestproduct dat bestaat uit 70% varkensmest en 30% rundveemest. Volgens Berkhof heeft deze verhouding als grote voordeel dat de dikke fractie dan goed is te composteren. Dat is iets dat volgens de Greemferm-eigenaar met enkel varkensmest niet lukt.

Lees verder onder de film.

Lagere transportkosten mest

Een goede compostering heeft volgens Berkhof het grote voordeel dat er tijdens het verwerkingsproces veel vocht uit de mest verdwijnt waardoor er een hoogwaardig mestproduct overblijft. Ook betekent het lage aandeel vocht dat de transportkosten lager uitvallen.

Markt voor de mineralenconcentraten is lokaal verzadigd

Geen omgekeerde osmose

Technisch gezien kiest Greenferm vooral voor zekerheid, daarom wil het bedrijf geen omgekeerde osmose toepassen voor de verwerking van de dunne fractie. Volgens de Greenferm-eigenaar is dat wel een mooie techniek op zich maar vraagt het ook veel onderhoud aan de installatie en is het daarom ook duur om toe te passen. Berkhof: “Bovendien is de markt voor de mineralenconcentraten lokaal verzadigd en de erkenning als kunstmestvervanger is nog altijd omgeven met onzekerheid.” Greenferm gaat de dunne fractie bewerken met membraanbioreactoren. Naast slib levert dit als eindproduct loosbaar water op. Het bedrijf heeft een vergunning om dit water naar de rioolwaterzuivering te pompen.

Of registreer je om te kunnen reageren.