Home

Nieuws

Friesland stelt ‘afbouwsubsidie’ beschikbaar

Provincie Friesland stelt € 280.200 beschikbaar voor de zogenoemde afbouwregeling ‘bergboeren’.

Het gaat om verstrekking van subsidie aan boeren in de landbouwprobleemgebieden die last hebben van natuurlijke handicaps. Dat blijkt uit het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) van Friesland. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 augustus 2019 tot en met 30 september 2019 met het aanvraagformulier.

Voorbeelden van natuurlijke handicaps zijn: een uitgesproken reliëf, hoog grondwaterpeil, laaggelegen veengronden of onregelmatige perceelsvormen.

Agrarisch natuurbeheer

Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de afbouwsubsidie is dat de aanvrager in 2013 subsidie ontving voor agrarisch natuurbeheer (PSAN). Deze hectares dienen in de jaren 2014 tot en met 2016 nog in het beheer van de aanvrager te zijn geweest. De aanvrager kan eenmalig subsidie ontvangen gerekend over maximaal drie jaren: 2014, 2015 en 2016.

Per hectare geldt een vergoeding van € 94. Voor ieder jaar waarover de subsidie wordt verleend, wordt de vergoeding verlaagd met 25%. Hiermee is het maximale subsidiebedrag over 2014 75% van het bedrag over 2013, in 2015 is dat 50% van het bedrag, en in 2016 is dat nog 25% over het bedrag in 2013.

Geen subsidie vanaf 2014

GS hebben besloten om vanaf 2014 geen subsidie meer beschikbaar te stellen aan de zogenaamde landbouwprobleemgebieden in de provincie Friesland. In het plattelandsgebied bestond de mogelijkheid om de concurrentiepositie van agrariërs in de de landbouwgebieden met een natuurlijke handicap te verbeteren door middel van een hectaretoeslag. In Nederland beter bekend als de bergboeren- of probleemgebiedenregeling.

Of registreer je om te kunnen reageren.