Home

Nieuws

EU-landbouwbeleid draagt nauwelijks bij aan klimaatbeleid

De directe inkomenssteun in het huidige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid draagt nauwelijks bij aan het voorkomen van de uitstoot van broeikasgassen.

Dat blijkt uit een studie die in opdracht van de Europese Commissie is uitgevoerd.

De uitstoot van broeikasgassen uit de landbouw is sinds 1990 tot 2016 met 20,7% afgenomen, aldus het onderzoek. De uitstoot uit bossen, venen en graslanden is in dezelfde periode afgenomen met 29%. Als de trend zich zou voortzetten is de bijdrage vanuit de landbouw in lijn met de doelstellingen van het Kyoto Protocol, de internationale afspraak over de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Stijgende trend

De onderzoekers signaleren echter een stijgende trend van de uitstoot van broeikasgassen uit de landbouw sinds 2012. In het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zijn tot nu toe geen specifieke klimaatdoelstellingen vastgelegd. De lidstaten hebben in de afgelopen jaren niet of nauwelijks maatregelen genomen om de uitstoot van broeikasgassen door de (rund-)veehouderij te verminderen, ook vanwege de moeilijke economische omstandigheden.

Emissiebeperkende maatregelen

De onderzoekers signaleren dat sommige landen wel degelijk klimaatbeleid voeren, zonder daarbij het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te betrekken. Daar hoort Nederland ook bij, dat de emissie beperkt onder andere door aanpassingen in het voer en emissiebeperkende maatregelen en door afspraken met de glastuinbouw over vermindering van de CO2-uitstoot.

Blijvend grasland

De vrijwillig gekoppelde steun, die in een aantal landen onder andere wordt gegeven aan boeren die rundvee houden, draagt juist bij aan een verhoging van de uitstoot van broeikasgassen. In hoeverre de regels voor blijvend grasland bijdragen is nauwelijks te kwantificeren, omdat onduidelijk is in hoeverre blijvend grasland ook daadwerkelijk blijvend is. Gekoppelde steun voor de teelt van eiwithoudende gewassen draagt wel bij aan het vasthouden van broeikasgassen, maar de omvang daarvan is beperkt.

Of registreer je om te kunnen reageren.