Home

Nieuws 1 reactie

Controle op Braziliaans product gevraagd

Nederland en de Europese Unie moeten meer letten op de invoer van Braziliaanse producten, nu Brazilië recent een aantal gewasbeschermingsmiddelen heeft toegelaten die in Europa verboden zijn.

Die oproep doen VVD‘ers Helma Lodders en Wybren van Haga aan landbouwminister Carola Schouten en minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).

Aanleiding voor de vragen zijn berichten over het nieuwe beleid van de Braziliaanse landbouwminister Tereza Cristina, die de macht van grootgrondbezitters zou versterken en de positie van kleine boeren en inheemse volken in het geding zou brengen. Het nieuwe beleid gaat gepaard met de toelating van middelen die in de EU verboden zijn en met een verdergaande ontbossing ten gunste van de landbouw.

Handelsafspraken

De VVD vindt dat voorkomen moet worden dat in Nederland Braziliaanse producten verschijnen waaraan bij productie minder strenge eisen zijn gesteld, dan bij de productie in Nederland. Het CDA wil dat landbouwminister Schouten de daad bij het woord voegt als het gaat om handelsafspraken met niet-EU-landen over de invoer van landbouwproducten. Het CDA vraagt Schouten om daarover in de vergadering van landbouwministers aan de bel te trekken in Brussel. “Onze standaarden ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen en dierenwelzijn moeten gehanteerd worden”, aldus Jaco Geurts (CDA).

Quotum pluimveevlees voor Oekraïne

Beide partijen maken zich ook boos over de vergroting van het quotum voor pluimveevlees voor Oekraïne, als gevolg van het dichten van een maas in de handelsovereenkomsten. De maas is gedicht, maar Oekraïne mag nu wel meer kip de EU invoeren tegen een lager tarief dan eerder het geval was. De Kamer heeft in een motie (van Esther Ouwehand, Partij voor de Dieren) uitgesproken dat Nederland zicht moet verzetten tegen de verhoging van het quotum voor pluimveevlees uit Oekraïne.

Eén reactie

  • agratax.1

    Het wordt steeds duidelijker dat de Wereld Vrijhandel voor Voedsel producten ongelijkheid in veiligheidseisen in de hand werkt en daarmee de "schoonst" producerende boeren op achterstand zet. Deze achterstand kan resulteren in productie inperking door bedrijfssluiting of opbrengst verlaging door overstap naar organische productie. Hiermee is nog de boer of de voedselzekerheid of voedselveiligheid gebaat. De transport en handels sector is de partij die zijn omzet en daarmee Winst ziet stijgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.