Home

Nieuws

Brabantse subsidie voor duurzaam bodembeheer

Provincie Noord-Brabant stelt een subsidie beschikbaar voor boeren die de bodemkwaliteit van hun landbouwgrond willen verbeteren.

Er is vooralsnog € 800.000 beschikbaar. De subsidieregeling stelt boeren in staat om met de hulp van deskundigen kennis op de doen over duurzaam beheer. Subsidie kan worden aangevraagd voor het daadwerkelijk uitvoeren van grondverbeterende maatregelen. Een voorwaarde is dat een project wordt uitgevoerd op minimaal 100 hectare landbouwgrond. De verwachting is dat de looptijd van de projecten meerdere jaren bedraagt.

Kennisdeling

Ook voor kennisdeling is subsidie beschikbaar, want de provincie vindt dat de kennis die met uitvoering wordt opgedaan, actief gedeeld moet worden. Op 3 juni stelt Brabant de subsidieregeling open voor een periode van een jaar. De subsidie bedraagt maximaal 75% van de kosten met een maximum van € 200.000 per project.

Of registreer je om te kunnen reageren.