Home

Nieuws 1 reactie

Biologische veestapel groeit 10%, areaal plust 3%

Het totale biologische areaal kwam vorig jaar uit op 58.000 hectare, blijkt uit cijfers van CBS.

De biologische veestapel is in 2018 met 10% gegroeid ten opzichte van het jaar ervoor. Het areaal biologische gewassen is in diezelfde periode met 3% toegenomen. Het areaal kwam uit op ruim 58.000 hectare.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het biologische areaal is nog steeds bescheiden ten opzichte van het totale landbouwareaal met 3,3% in 2018. Dat was nauwelijks meer dan de 3,1% in 2017.

3,9 miljoen biologisch gehouden dieren

De biologische veestapel omvatte in 2018 in totaal 3,9 miljoen dieren en dat kwam neer op 3,4% van de totale veestapel. Het aantal bio-melkgeiten steeg met een kwart naar 55.000, het aantal bio-varkens nam met 6% toe naar 97.000 dieren.

Leghennen vormden met 3,6 miljoen dieren (plus 11%) het grootste deel van de biologische veestapel. De biologische melkveestapel bleef vrijwel gelijk ten opzichte van 2017.

Het grootste deel van het areaal is biologisch grasland. Dat omvat ruim 40.000 hectare. Dit is 1% meer dan in 2017 en bijna 20% meer dan in 2012. Biologische akkerbouw is goed voor 11.700 hectare, 8% meer dan in 2017. Binnen de akkerbouw is het grootste areaal voor groenten (46%). Granen en aardappelen zijn goed voor respectievelijk 30 en 14%.

Biologisch 7% van EU areaal

Het aandeel van het biologisch areaal in Nederland is duidelijk minder dan in de rest van de EU. Over de hele EU gemeten kwam het aandeel van het bio-areaal gemiddeld uit op 7% in 2017. Koploper is Oostenrijk met een aandeel van 25%.

Van de melkkoeien in de EU is gemiddeld 3,8% biologisch, in Nederland was dat in 2017 1,9%. Oostenrijk scoort ook bij melkvee het hoogst, ruim 20% van de melkkoeien in Oostenrijk wordt biologisch gehouden. Met het aandeel biologische groenten en aardappelen scoort Nederland wel boven het EU-gemiddelde.

Eén reactie

  • kanaal

    areaal is gestegen maar de prijzen zijn gedaald stop dus maar met uitbreiden.

Of registreer je om te kunnen reageren.