Home

Nieuws

Biogas-sector herkent zich niet in frauderapport

De Biogas Brancheorganisatie (BBO) herkent zich niet in berichten over fraude met afvalstoffen in co-vergisters.

NRC meldde afgelopen week op basis van een vertrouwelijk overheidsrapport dat zou worden gefraudeerd met afvalstoffen in vergisters. Het Openbaar Ministerie is bezig met meerdere onderzoeken, en geeft aan dat er nog steeds signalen over fraude binnenkomen.

Vermoeden van fraude

De biogasbranche zet vraagtekens bij de bestuurlijke signalen die het betreffende rapport uit 2016 geeft. Ton Voncken, woordvoerder van de Biogas Branche Organisatie (BBO), kent het rapport, maar herkent zich absoluut niet in het neergezette beeld. Hij verwijst naar een brief van Minister Wiebes van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Wiebes maakt daarin melding van twee zaken bij vergistingsbedrijven met een SDE+-subsidie ‘waar een vermoeden van fraude is’.

Er wordt een sfeer gecreëerd die onjuist is; niets is vastgesteld of bewezen

Volgens Voncken zijn er ‘enkele incidenten’ geweest en die moeten uiteraard worden aangepakt. ‘Maar er wordt op basis van dergelijke incidenten en insinuaties nu een sfeer gecreëerd die onjuist is; niets is vastgesteld of bewezen’, aldus Voncken.

LTO wil duidelijkheid

“Als landbouw wil je die troep niet!”, aldus Claude van Dongen, portefeuillehouder Bodem- en Waterkwaliteit van LTO Nederland. Als er iets niet klopt, moet dat volgens Van Dongen hard worden aangepakt. Maar dan dient eerst wel duidelijk te zijn wat dat is. Hij heeft de indruk dat alles wat aan mest wordt gelinkt groot nieuws is, en bovendien op één hoop wordt gegooid. Het advies aan boeren is in ieder geval alert te zijn op foute leveranties en op dumping van allerlei (drugs-)afval, wat regelmatig voorkomt.

Risicovol en buitengewoon ongezond

Hans Verkerk, secretaris van de sectie Meststoffendistributie van Cumela Nederland kent het rapport waar NRC naar verwijst ook. ‘Cumela verwerpt dergelijke foute bijmengingen – buitengewoon ongezond en risicovol’, aldus Verkerk. Hij wijst er wel op dat Cumela niet de organisatie is voor de biovergistingsbranche.

Het advies aan boeren is in ieder geval alert te zijn op foute leveranties

Volgens Verkerk zijn geen leden of bestuurders van zijn organisatie betrokken bij lopende procedures. Bestuurders van Cumela hebben een meldplicht als ze op een of andere manier betrokken zijn bij dergelijke juridische procedures.

Of registreer je om te kunnen reageren.