Home

Nieuws

Areaal landbouwgrond grondbelegger Fagoed krimpt

Beleggingsfonds Fagoed had in 2018 een kleiner areaal landbouwgrond in bezit dan het jaar ervoor.

Dat blijkt uit het jaarverslag. De grondportefeuille daalde van 4.564 naar 4.364 hectare. Het jaar ervoor was er sinds lange tijd nog een toename van het areaal. Volgens Fagoed komt de daling in 2018 doordat erfpachters gebruik maakten van het terugkooprecht.

277 objecten in bezit van Fagoed

Het totaal aantal objecten dat Fagoed in bezit heeft volgens het verslag is 277, met een gemiddelde oppervlakte van 15,8 hectare en met een gemiddelde canon (de vergoeding die de erfpachter betaalt) van € 1.061 per hectare.

Vorig jaar waren het nog 288 objecten met een canon van € 1.028 per hectare. In 2018 kocht Fagoed 3 objecten voor een bedrag van € 1,749 miljoen en er werden 14 objecten teruggekocht door erfpachters.

Waarde onroerendgoedportefeuille daalt

De waarde van de onroerendgoedportefeuille daalde vorig jaar van € 139,6 miljoen naar € 135,6 miljoen. Dit is het bedrag dat Fagoed heeft belegd in landbouwgrond. De marktwaarde van deze gronden bedroeg aan het eind van het jaar € 274,3 miljoen.

Fagoed spreekt voor 2019 de verwachting uit dat er blijvende grondmobiliteit blijft. Melkveehouders zullen bijvoorbeeld op basis van ontwikkelingen investeringskeuzes moeten blijven maken voor fosfaatrechten en/of grond.

Erfpacht

Fagoed koopt landbouwgrond en geeft deze in erfpacht uit aan de verkopende partij. De erfpachter is daarmee verplicht een jaarlijkse vergoeding, de canon, te betalen. Fagoed geeft beleggers die mogelijkheid te investeren in financiering van landbouwgrond en biedt boeren een financieringsvorm voor hun landbouwgrond.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Of registreer je om te kunnen reageren.