Home

Nieuws 1 reactie

Afzet mest in voorjaar goed verlopen

De afzet van mest dit voorjaar is goed verlopen tot nu toe. Dat is de algemene indruk op basis van een belronde langs enkele intermediairs en loonwerkers.

Het relatief droge weer zorgde er voor dat de meeste opslagen leeg zijn. Ook de export, met name naar Duitsland, is beter verlopen dan vorig jaar.

Meer mest vanuit opslagen uitgereden

Johan Mostert, voorzitter van de sectie meststoffendistributie van Cumela, spreekt van een ‘goed voorjaar’. Ook al zijn niet alle opslagen leeg, met name in de varkenshouderij is niet alles weg volgens Mostert. De druk op de mestmarkt is duidelijk minder dan in 2018. Een duidelijk trend is dat er meer is uitgereden vanuit opslagen die in de loop van de winter zijn gevuld. Er is veel opslag bijgebouwd door intermediairs en door akkerbouwers zelf in de afzetgebieden.

Mestexport naar Duitsland

Varkensmest is er in Oost-Nederland nog genoeg, rundveemest is er duidelijk minder door de kleinere melkveestapel geeft een intermediair in Twente aan. Net als Mostert merkt hij dat de export naar Duitsland beter loopt dan in 2018. Dat komt onder meer door meer vraag voor Duitse mestvergisters.

Er ontstaat weer evenwicht

Strengere normen mestaanwending

De toegenomen vraag voor Duitse vergisters nu heeft ook een keerzijde volgens Jan Scherff van Mestverwerking Friesland. Die mest die er nu extra ingaat in de vorm van mest moet later ook weer op het land. En dan gelden ook in Duitsland strengere normen voor aanwending op de stoppel en tal van andere aanscherpingen. ‘De afzet loopt nu lekker, er ontstaat altijd weer evenwicht’, vat Scherff het voorjaar tot nu toe samen. Hij is echter al weer bezig met het regelen van export per schip later dit jaar als de afzetmogelijkheden in Nederland minder zijn.

Lees ook: Greenferm gaat verschillende mest verwerken

Eén reactie

  • mali

    Duitse vraag...... En weer gaat er geld door het putje......

Of registreer je om te kunnen reageren.