Home

Nieuws

Advies RvS: onverdoofd slachten moet mogelijk zijn

In een advies laat de Raad van State (RvS) donderdag 16 mei weten dat een verbod op onverdoofd ritueel slachten niet zou moeten worden ingevoerd.

Een verbod op een dergelijke manier van slachten druist in tegen de vrijheid van godsdienst, aldus de RvS. De RvS komt met dit advies op verzoek van de Partij voor de Dieren (PvdD). Deze partij probeert het onverdoofd slachten al jaren aan banden te leggen.

Vrijheid van godsdienst

Het Haagse rechtscollege stelt in het advies het belang van (wettelijke) bescherming van dierenwelzijn te onderschrijven. Het is echter van oordeel dat de door de Partij voor de Dieren voorgestelde maatregel een te vergaande aantasting van de vrijheid van godsdienst met zich meebrengt. Met het voorstel wordt weliswaar een legitiem maatschappelijk belang nastreefd, maar het gaat daarin te ver in het aantasten van de vrijheid van godsdienst, zoals gewaarborgd in onder meer artikel 9 van Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), volgens de RvS.

Initiatiefwet Thieme

Ondanks dit negatieve advies van de RvS zal de fractievoorzitter Marianne Thieme van de PvdD opnieuw haar initiatiefwet voor een verbod op op onverdoofde slacht naar de Tweede Kamer sturen. In 2008 diende Thieme al een vergelijkbaar wetsvoorstel in. Dat werd aangenomen in de Tweede Kamer, maar strandde in de Eerste Kamer, mede doordat toenmalig staatssecretaris Henk Bleker van landbouw een convenant sloot met rituele slachters over hogere dierenwelzijnseisen bij de slacht. Zo is afgesproken dat dieren die 40 seconden na de halssnede nog niet buiten bewustzijn zijn alsnog verdoofd moeten worden. Destijds oordeelde de RvS ook al dat een regelijke vorm van slachten onder de godsdienstvrijheid valt.

Of registreer je om te kunnen reageren.