Home

Nieuws 5 reacties

4 op 10 boeren ondanks steun onder doorsnee inkomen

4 op de 10 boeren die inkomenssteun krijgen van de Europese Unie, hebben ondanks de subsidie een inkomen dat ligt onder het doorsnee Nederlandse huishouden (€ 27.400 per jaar). Dat blijkt uit een doorrekening van de Algemene Rekenkamer.

De berekeningen van de Rekenkamer zijn gebaseerd op de inkomens van 25.501 bedrijven waaraan in 2014 inkomenssteun werd verstrekt. Uit de gegevens over 2014 bleek dat 52 % van de boeren zonder inkomenssteun een inkomen uit het bedrijf zou hebben gehad dat onder het wettelijk minimumloon (€ 19.253) per jaar lag. De betrokken bedrijven kregen gezamenlijk € 426 miljoen steun. Het totaal aantal steun ontvangende bedrijven bedroeg volgens gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 46.605 bedrijven (int totaal € 754 miljoen steun).

Als de inkomenssteun werd meegeteld, kwam het inkomen bij 36% van de boeren nog steeds niet aan het wettelijk minimumloon, terwijl de helft van de boeren met de steun een inkomen hadden dat lag boven modaal € 33.000).

Steun doelmatig?

De Rekenkamer stelt onder andere de vraag in hoeverre de Europese landbouwsteun doelmatig is, als boeren daarmee 2 keer modaal of meer verdienen. Aan de andere kant vraagt de Rekenkamer zich ook af hoe het kan dat een derde van de boeren zelfs met inkomenssteun nog steeds onder het wettelijk minimumloon verdient.

Veel boeren moeten genoegen nemen met een beperkt inkomen.Tegelijkertijd vraagt de maatschappij inspanningen van boeren om te komen tot duurzamere productiemethoden. Dat wringt.

Minister Carola Schouten

Niet duidelijk wat effecten zijn

Bij de berekeningen zijn niet alleen de inkomsten uit het bedrijf gerekend. Ook andere inkomsten in het huishouden werden meegeteld.

Minister Carola Schouten zegt in een reactie op de bevindingen van de Algemene Rekenkamer onder andere dat niet precies duidelijk is wat de effecten zijn van inkomenssteun. Het kan zijn dat de steun voor een deel weglekt in (lagere) marktprijzen of (hogere) grondprijzen. Dan zijn het de grondeigenaren, consumenten of andere ketenpartijen die (mede) profiteren van de steun. “Duidelijk is dat veel boeren genoegen moeten nemen met een beperkt inkomen”, zegt de minister in een reactie. “Tegelijkertijd vraagt de maatschappij inspanningen van boeren om te komen tot duurzamere productiemethoden. Dat wringt.”

Aftopping van inkomenssteun

Het kabinet zet in op de aftopping van de inkomenssteun, zoals ook de Europese Commissie voorstelt in de nieuwe plannen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Op dit moment ontvangen landbouwbedrijven met hogere inkomens ook meer inkomenssteun. “Daarmee lijkt bij grote bedrijven meer steun terecht te komen dan nodig is voor een redelijk inkomen op basis van de omvang van het bedrijf in hectares.”

Laatste reacties

 • agratax.1

  We moeten terug in de tijd om te weten waarom deze steun is ontstaan, het was compensatie voor de dalende prijzen toen de handel mondiaal werd en de grensheffingen weg vielen. Duidelijk dat het dus geen Inkomenssteun is, maar een compensatie van de prijsval. Nu zeggen dat groot producenten minder moeten krijgen, mij best, maar weet dan deze compensatie kan leiden tot een inkomens regulering bij de boer. Met andere woorden de boer wordt nog meer ambtenaar zonder C.A.O. maar met groot financieel risico dan hij nu al heeft. Willen we de gezinsbedrijven in stand houden door grootschalige landbouw te frustreren of willen we een vergelijkbaar arbeidsinkomen met andere sectoren?
  Ik denk dat dit de hamvraag. In mijn ogen gaat het niet over Inkomen maar over arbeidsinkomen zonder Rente op eigen (risico dragend) kapitaal.

 • massy

  Zitten hier de varkenshouders ook bij want die vangen weinig steun.het zijn vooral melkveehouders en akkerbouwers die steun krijgen.

 • theoscheers

  Niet voldoende inkomen om van te leven !!!
  Wel in staat om 50 tot 60 duizend euro per hectare voor grond te betalen ???
  Alsof het heel gewoon is !!

 • info36

  Om op 2 reacties hierboven te reageren. Zowel grootschalige landbouw als de hoge grondprijzen komen voort uit de grondpolitiek van de jaren 70 waarin boeren bijna verplicht worden grond terug te kopen bij uitkoop met bestemmingswijziging. Veelal kopen die boeren het 4 tot 5- voudige terug waardoor er een enorme druk op de grondmarkt is gekomen. Een goed voorbeeld hiervan is de Flevopolder waar hele grote bedrijven zijn ontstaan door uitkoop in het verleden waardoor de grondprijs gigantisch is en niets meer te maken heeft met landbouwopbrengsten. Deze boeren leven niet onder het doorsnee inkomen maar hebben vaak veel reserves en een lage kostprijs. De overige boeren hebben het veelal wel slecht.

 • Henkie H

  Theo hier wordt rond de 85.000 betaald. Helaas is dit geld in veel gevallen niet met de landbouw verdiend. Er zijn flink wat beleggers van buiten de landbouw die hun geld in grond steken. Soms koopt een boer buurmansgrond maar dan werkt er een heel gezin achter de schermen. Bij deze cijfers wordt dit niet meegenomen. Het is toch normaal als je kinderen op het bedrijf meewerken dat ze er net als kinderen die niet uit de lanbouw komen en ergens werken er voor betaald krijgen. Dit is helaas maar weinig het geval. Ze krijgen wel eens wat maar is vaak maar een schijntje van wat ze zouden verdienen als ze ergens anders zouden werk. Zo gaat dat en is er door samen veel zwoegen een paar cent over om dat perceeltje vd buren er bij te kopen. En weer kan er een aantal jaren over de bodem geschraapt worden.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.