Home

Nieuws 2 reactieslaatste update:16 mei 2019

Weidevogels beschermen met ‘nestverdieping’

Nesten en kuikens van weidevogels zoals de grutto worden bedreigd door roofdieren (predatie) en landbouwactiviteiten. Drones kunnen uitkomst bieden, maar een Friese boer komt met een merkwaardig ander idee: ‘nestverdieping’.

Volgens de Fries Jelle Hibma zijn veel weidevogels (en weidevogelnesten) te redden door het nest simpelweg op te sporen en vervolgens dieper in te graven. Hij kwam met dit concept tevoorschijn op de demonstratiemiddag van Stichting Vogelwerkgroep Geesteren (S.V.G.). “Ik ga actief opzoek naar nesten van weidevogels. Als ik er 1 vind zet ik er een stok bij. Bij maai- of bemestingswerkzaamheden zorg ik dat ik er bij ben. Ik graaf een paar meter verder een kuil tot zo’n 10 centimeter diep en leg hier eerst het nestmateriaal in, en vervolgens de eieren.”

Naast maatregelen op grasland, plaatst Hibma schotels over de nesten op zijn bouwlandpercelen. “Hiermee kan ik schade aan nesten door sleepslangbemesting voorkomen. Op deze manier schuift de sleepslang over de schotel, in plaats van over het hele nest.”

Lees verder onder de tweet.

Betaling leidt tot bemoeienis

Volgens Hibma is het belangrijk dat er geen betaling of vergoeding aan het weidevogelbeheer te pas komt. “Elke vorm van betaling leidt tot bemoeienis. Dat is iets wat echte weidevogelliefhebbers niet willen. Het moet vanuit het hart komen, niet vanuit de portemonnee”, aldus Hibma.

Lees verder onder de foto.

De Friese melkveehouder Jelle Hibma (71) demonstreert zijn effectieve manier van nestbescherming. Het verdiepen van het nest spaart veel nesten volgens hem. - Foto: Joris Telders
De Friese melkveehouder Jelle Hibma (71) demonstreert zijn effectieve manier van nestbescherming. Het verdiepen van het nest spaart veel nesten volgens hem. - Foto: Joris Telders

Predatie wordt onderschat

De invloed van predatoren zoals zwarte kraai, ooievaar, reiger, vos en steenmarter wordt flink onderschat volgens S.V.G. Voorzitter Hennie Schröder. “Als de boer gaat maaien laten wij 5 x 5 meter blokken staan waar weidevogelnesten zijn. Helaas zijn predatoren zoals kraaien en haviken slim genoeg om te snappen dat daar een nest zit. Het gevolg: een leeggeroofd nest.” Vooral in gebieden waar nogal wat houtwallen en bospercelen aanwezig zijn, is het zeer lastig weidevogels te beschermen. “De buizerd of havik gaat op stok zitten en bekijkt alles vanuit de lucht. De weidevogels hebben geen schijn van kans”, aldus Schröder.

Foutief beheer plasdras

De vogelwerkgroep beheert in Veldhoek in Geesteren 0,5 hectare plasdrasgebied en ruim 1 hectare kruidenrijk grasland. De omringende boeren in het gebied werken mee en zien het belang van een effectief weidevogelbeheer. “Dat betekent: proberen predatie te voorkomen en op de juiste momenten zorgen dat er voedsel is voor de kuikens. Een combinatie van plasdras en kruidenrijk grasland is essentieel.”

Natuurmonumenten

Volgens Hibma heeft natuurorganisatie Natuurmonumenten haar lessen geleerd uit plasdras beheer wat minder goed uitgepakt heeft. “Destijds hebben zij al in de herfst plasdrasgebieden volledig onder water gezet. Dat had weinig zin, want op het moment dat de weidevogels komen zijn er geen insecten meer. Na 5 jaar waren er weinig weidevogels meer.” Volgens Hibma hebben zij ervan geleerd en is dit beheer nu aangepast.

Laatste reacties

  • koestal

    Helemaal eens met Hibma !

  • el

    Als er een hevige regen bui langs komt staat het nest onder water !

Of registreer je om te kunnen reageren.