Home

[Missing text /esp/article/type/news for nl] 7 [Missing text /esp/article/comments for nl]

WUR start landelijk praktijkonderzoek agroforestry

Wageningen UR gaat de komende 4 jaar samen met akkerbouwers en het bedrijfsleven de kansen voor agroforestry in Nederland verder onderzoeken. Dat meldt Wageningen UR.

Het meerjarig onderzoeksprogramma PPS Agroforestry (2019-2022) moet inzicht geven in bestaande kennis over agroforestry in Nederland en omringende landen. Op praktijkniveau, bij de boer, wordt onderzocht hoe agroforestry-systemen technisch en economisch uitvoerbaar zijn te maken. Agroforestry is een landbouwsysteem waarbij de teelt van landbouwgewassen gecombineerd wordt met houtige gewassen, zoals fruitbomen en notenbomen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Aanleg van een notengaard in de Kempen, Noord-Brabant. - Foto: Piet Rombouts
Aanleg van een notengaard in de Kempen, Noord-Brabant. - Foto: Piet Rombouts

Dit jaar plannen, volgend jaar planten

Volgens Wageningen UR zijn er voornamelijk ontwikkelingen nodig op het gebied van verdienmodellen voor de boer, technologie, mechanisatie, databeheer en de ontwikkeling van geschikte rassen voor agroforestry-systemen.

Maureen Schoutsen, onderzoek duurzame landbouwsystemen van Wageningen UR, meldt dat 6 akkerbouwers, verspreid over Nederland, meedoen aan het meerjarig onderzoek. “Dit jaar worden concrete uitvoeringsplannen voor de 6 deelnemende akkerbouwers gemaakt. Volgend jaar worden de houtige gewassen geplant”, aldus Schoutsen. De periode erna, tot 2022, geldt ter observatie en monitoring van bijvoorbeeld biodiversiteit en rendabiliteit.

Motivatie boer deelname agroforestry varieert

Om hoeveel hectare agroforestry het uiteindelijk gaat, is nog onduidelijk. Schoutsen: “Dit varieert per boer van 4 tot wel 20 hectare. Het hangt van de lokale omstandigheden en van het systeemtype af.” Boeren hebben verschillende motivaties om mee te doen aan het project volgens Schoutsen. Dit varieert van waarde- en productverrijking tot percelen die landbouwtechnisch minder interessant zijn vanwege een hoge waterstand.

Kosten voor aanplant zijn voor boer zelf

Het meerjarig onderzoek wordt financieel ondersteund door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het bedrijfsleven en de dienstverlening, waaronder SPIE Nederland. Andere deelnemende partijen zijn de Nederlandse Notenvereniging en Stichting Agroforestry Zuid-Nederland.

De kosten voor het aanplanten van houtige gewassen zijn voor de akkerbouwers zelf. Dat geldt ook voor het onderhoud en de landbewerking. “Het is een initiatief waarin alle deelnemende partijen, dus ook de akkerbouwers, achter het concept agroforestry staan. Zij vinden dat er verandering nodig is in de sector. De resultaten zijn uiteindelijk bedoeld om te laten zien wat er met deze vorm van landbouw mogelijk is in Nederland”, zegt Schoutsen.

[Missing text /esp/comments/manycomments for nl]

 • E.Dijkstra

  Dit is ook een manier om de 100.000 hectare bos die de sector wil opofferen voor de klimaatdoelen te realiseren.....

 • agrobosbouwer

  "De kosten voor het aanplanten van houtige gewassen zijn voor de akkerbouwers zelf. Dat geldt ook voor het onderhoud en de landbewerking."

  En daarom werken wij als Agrobosbouw NL aan de mogelijkheid dat de kosten van aanplant en beheer via ons door anderen voor hun rekening worden genomen.

 • Kelholt

  "Agroforestry is een landbouwsysteem waarbij de teelt van landbouwgewassen gecombineerd wordt met houtige gewassen, zoals fruitbomen en notenbomen."
  En dan zegt Maureen Schoutsen: "Volgend jaar worden de houtige gewassen geplant”, aldus Schoutsen. De periode erna, tot 2022, geldt ter observatie en monitoring van bijvoorbeeld biodiversiteit en rendabiliteit."
  Nou, dan mogen die houtige gewassen in twee jaar wel snel groeien en vruchten gaan geven om een beetje bij te dragen aan de rendabiliteit...

 • Bennie Stevelink

  Na 2 jaar zijn de bomen nog zo klein dat ze weinig schaduwschade veroorzaken. Er zal dan ook geconstateerd worden dat het goed mogelijk is.

 • john***

  Als boeren de mindere gronden ter beschikking stellen zal agroforrestry vast een succes worden.

 • nvanrooij1

  Deze discussie is al meer gevoerd in andere artikelen
  Blijf maar dromen

 • agrobosbouwer

  Alsof er hier niet over veel meer onderwerpen al jaren wordt gediscussieerd...... :-)

[Missing text /esp/comments/showmore for nl]

[Missing text /esp/commentform/registertocomment for nl]

[No translation for /esp/footer/disclaimer, nl]