Home

Nieuws

Vermogen van zonneparken stijgt fors in 2018

Het opgeteld vermogen van zonnepanelen op zonneparken steeg in 2018 met 350% naar 444 megawatt.

Ook het totale opgestelde vermogen van zonnepanelen nam sterk toe, met ruim 50% naar meer dan 4.400 megawatt. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Zonnepanelen bij bedrijven

Het totale vermogen van zonnepanelen bij bedrijven nam toe met 71%, het vermogen op daken van woningen steeg weliswaar ook, maar met 37% duidelijk minder. Bedrijven waren eind 2018 goed voor 48% van het opgestelde vermogen, in 2017 was dat 42%.

Het aandeel van zonneparken in het totale vermogen van zonnepanelen is in een jaar tijd verviervoudigd, van 3% in 2017 naar ruim 10% in 2018. Het aantal zonneparken nam toe van 22 naar 65.

Merendeel zonneparken op landbouwgrond

Het merendeel van de parken staat volgens een woordvoerder op landbouwgrond. Om hoeveel hectare het gaat is niet in de cijfers opgenomen. Maar op basis van een aantal gerealiseerde projecten en vuistregels is per megawatt circa 1,1 tot 1,3 hectare nodig. Omgerekend komt dat neer op 500 tot 570 hectare zonnepark.

Lees verder onder de foto

Volgens het CBS staan de meeste zonneparken in Noord-Nederland, zoals hier op de foto in Groningen, en het grootste vermogen in West Nederland. - Foto: Hans Banus
Volgens het CBS staan de meeste zonneparken in Noord-Nederland, zoals hier op de foto in Groningen, en het grootste vermogen in West Nederland. - Foto: Hans Banus

Volgens het CBS staan de meeste zonneparken in Noord-Nederland en het grootste vermogen in West Nederland. Volgens de website Zon op kaart was in 2018 het meeste vermogen gerealiseerd in Groningen met bijna 90 megawatt en is in die provincie nog eens 450 megawatt aan vermogen in voorbereiding. Landelijk gezien zou eveneens 5 tot 6 keer het vermogen dat nu al is gerealiseerd voor nieuwe projecten in voorbereiding zijn.

40.000 hectare zonneparken in buitengebied

Voor de verdere toekomst zijn de verwachtingen nog veel ambitieuzer. Ard Klijssen, voorzitter vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed van makelaarsorganisatie NVM, noemde onlangs een oppervlakte van 40.000 hectare zonnepark in het buitengebied in de komende 20 tot 30 jaar.

LTO Nederland kritisch

LTO Nederland is kritisch op de groei van het aantal zonneparken en de druk op de agrarische grondmarkt die dat veroorzaakt. Ook andere organisaties zoals natuur en milieuorganisaties hebben kritiek.

Of registreer je om te kunnen reageren.