Home

Nieuws 6 reacties

Verdeelde reacties presentatie onderzoek weidevogel

Het onderzoek naar bestrijdingsmiddelengebruik en weidevogelafname van Buijs en Mantingh zorgde onlangs voor veel commotie. De samenvatting werd te vroeg gepresenteerd en de resultaten zijn flink bekritiseerd. De voederindustrie reageert verontwaardigd.

Afgelopen vrijdag 12 april is het weidevogelonderzoek gepresenteerd in het provinciehuis in Arnhem. Dit resulteerde in zowel bevestiging, acceptatie als ook in verontwaardiging bij de aanwezigen. Acceptatie onder de natuurliefhebbers, verontwaardiging bij de mengvoerindustrie en sommige boeren. Gedeputeerde Peter Drenth trapte af. Hij benadrukt het belang van kennisuitwisseling en het belang van discussie. “Discussie naar aanleiding van een onderzoek is goed. Dat willen wij faciliteren. Helaas zijn conclusies van dit onderzoek ten onrechte te vroeg gepresenteerd zonder fundamentele basis”, aldus Drenth.

Insecticiden

Ook al is er geen relatie aangetoond tussen de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen en de afname van weidevogels, het aantal gevonden insecticiden staat zwart op wit. De gehalten in mest, bodem en krachtvoer zitten weliswaar ruim onder het maximale residu niveau (MRL), maar voor insecten blijkt er geen norm te zijn. Hoogleraar natuurbeheer Frank Berendse en hoogleraar alternatieve land- en tuinbouw Jan Diek van Mansvelt maken zich zorgen. Van Mansvelt komt zelf uit de sector en vertelt dat er vroeger weinig aandacht was voor het gebruik van chemische middelen. “Toen stond productie voorop.”

Lees verder onder de tweet.

Biologische sector

Volgens van Mansvelt is een giraffeblik nu noodzakelijk: steek boven jezelf uit en kijk waar je mee bezig bent. “Moord insecten niet uit. Gewassen en vee kunnen geen petities indienen bij de overheid.” De biologische sector maakt zich ook zorgen over de aangetroffen middelen: “De residuen komen via verschillende wegen de sector binnen, maar ik wel een oproep doen aan de gangbare bedrijven om met neonics en glyfosaat te stoppen. Houd je middelen op eigen land”, aldus Miriam van Bree van Bionext.

Detectiegrens analyses pesticiden

Volgens toxicoloog Henk Tennekes ligt de schuld niet bij boeren. “Na de oorlog moest voedselschaarste worden opgevangen. Intensieve landbouw was de oplossing. Dus ook intensief gebruik van middelen. Dat is nu anders.” De detectiegrens voor de pesticiden-analyses in dit onderzoek ligt lager dan gebruikelijk. “In plaats van 10 microgram per kilo, is dit in dit onderzoek 1 microgram per kilo voor bodem en krachtvoer, en 0,1 microgram per kilo voor mest”, vertelt Buijs.

Er is vraag naar vervolgonderzoek

Betrouwbaarheid

Simon de Ridder van de Heus Diervoeders reageert verontwaardigd. “De krachtvoerindustrie krijgt een veeg uit de pan. Wij gebruiken andere detectieniveaus en zijn erg op zoek naar hoe schoon wij kunnen werken. De grote vraag, ook na dit onderzoek, blijft hoe betrouwbaar de resultaten zijn en waar de middelen overal vandaan komen. Er is vraag naar vervolgonderzoek.”

Kringloop

LTO vindt dat belangrijke acties en plannen in samenhang opgezet moeten worden. Hij noemt het voorbeeld van het Deltaplan Biodiversiteit. “Dat is belangrijker dan zaken neerzetten waar geen oorzakelijk verband aan te tonen is. We moeten de normen verder onderzoeken”, aldus Haarman. Een woordvoerder van provincie Gelderland sluit de discussie af. “We denken veel te veel in een ‘stofjesbenadering’. Daar geloof ik niet in. We moeten naar een geheel ander systeem, waarin de kringloopgedachte centraal staat. Die kennis moet bij iedereen komen, maar is niet van de een op de andere dag te realiseren. Gelderland ondersteunt boeren hierin.”

Laatste reacties

 • Hilhorst100

  Bij alle onderzoeken door linkse wetenschappers en onderzoekers staat de uitkomst vooraf al vast. 1 molecuul van een bestrijdingsmiddel op 100 hectare is al foute boel, dat is de norm.

 • koestal

  Allemaal leugens door zgn. wetenschappers die dik betaald worden om de boeren weer eens zwart te maken vanaf een mooie kantoorstoel.

 • koestal

  De predatoren worden wel beschermd,wat een waanzin !

 • koestal

  Voorbarig conclusies om de boeren in een kwaad daglicht te zetten,het gaat maar door.

 • j.verstraten1

  En zich maar druk maken over insecten die het onderspit zouden delven door dierlijke mest. De 'mensenmest' zal net zo vol zitten met stofjes aangezien het dierlijk voedsel op dezelfde wijze geteeld word als het humane voedsel.

 • farmerbn

  Mooie taak voor LTO om ook rioolwater te laten onderzoeken. Blijkt waarschijnlijk dat dierlijke mest relatief zeer schoon is.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.