Home

Nieuws 8 reacties

Schouten wil omvang veehouderijbedrijven niet begrenzen

Landbouwminister Carola Schouten wil de omvang van veehouderijstallen niet begrenzen. Dat blijkt uit haar antwoorden op vragen van PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand naar aanleiding van de cijfers over grootschalige veehouderijbedrijven van Wakker Dier.

Schouten erkent dat het aantal megastallen tussen 2010 en 2017 is toegenomen, vooral in de melkveehouderij. Dat is te verklaren door het afschaffen van het melkquotum.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) tijdens de presentatie van haar visie op de toekomst van de landbouw. - Foto: ANP
Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) tijdens de presentatie van haar visie op de toekomst van de landbouw. - Foto: ANP

“Ik hecht heel veel aan diversiteit. Boeren moeten boer kunnen zijn zoals ze dat zelf willen en daarbij ook de keuzes kunnen maken die ze zelf willen”, vindt Schouten. Ze ziet wel dat als de consument graag goedkoop en goed voedsel wil, dat de druk hiervan vaak bij de boer terechtkomt, die vervolgens wordt gedwongen om zo veel en zo goedkoop mogelijk te produceren. Daarom werkt Schouten aan het verbeteren van de positie van de boer in de keten en het verbreden van verdienmodellen, zodat boeren meer keuzes hebben bij het bepalen hoe ze gaan produceren. “Maar dat wil niet zegen dat een grotere stal slechter is voor dierenwelzijn en milieu en dat soort zaken”, benadrukt Schouten. Ze verwijst naar het biologisch dynamische melkveebedrijf waar ze haar landbouwvisie presenteerde. “Die zo volgens uw definities als megastal worden gezien”, zegt Schouten.

Lees verder onder de film (kijk voor het debat vanaf 26:33).

 

Ouwehand vindt dat de maximale omvang van veehouderijbedrijven begrensd moet worden, om zo de kleine boeren te behouden. De schaalvergroting is volgens Ouwehand nergens goed voor: niet voor de boeren, niet voor het milieu en de biodiversiteit en niet voor de dieren, alleen voor de grootschalige bedrijven als FrieslandCampina en ForFarmers, die hun omzet fors hebben zien groeien, aldus Ouwehand. Ouwehand vindt dat het taboe op ‘Nederland exportland’ beslecht moet worden.

In reactie op de vraag van SGP of de minister erkent dat boeren vaak door hogere productie-eisen gedwongen worden tot schaalvergroting, reageert Schouten dat de schaalvergroting door meer dan een factor komt. De prijzen van de producten speelt hierbij een rol, maar ook de afname van het aantal bedrijfsopvolgers.

Laatste reacties

 • john***

  wie gaat nu eens de term schaalconcentratie in de tweede kamer introduceren? er wordt net zoveel gemaakt op minder locatie = concentreren van de productie.

  For farmers en campina krijgen niet meer omzet maar wel minder klaten.

 • ENDE902

  Mevrouw Ouwehand komt tot de conclusie, dat de schaalvergoting goed is geweest voor Friesland Campina. Nou, daar denken ze in Amersfoort vast anders over.
  Derhalve concludeer ik, dat mevrouw Ouwehand maar de helft van het dossier kent.

 • veehouders

  De helft? Ik denk dat ze er niets van kent en snapt.

 • Bertus Buizer

  Kringlooplandbouw zou ook moeten betekenen dat er voldoende opvolgers zijn die in staat zijn of worden gesteld om het bedrijf over te nemen.

  De steeds maar voortgaande afname van boerenbedrijven gaat ten koste van de leefbaarheid van het platteland en marginaliseert de boerenstand.

  In de Sahel betekent meer boeren meer bomen.
  In het westen betekent meer boeren meer leefbaarheid en meer diversiteit.

  Een opvolger hoeft niet persé een familielid te zijn.
  .

 • nvanrooij1

  Bertus jij gelooft in sprookjes
  Kringlooplandbouw leidt niet tot meer opvolgers. Met alle verzinsels haken er steeds meer af. Kringlooplandbouw in Nederland en de ontwikkelingen in het buitenland gaan gewoon door. Waar denk jij dat de supermarkten hun inkopen gaan doen dus in het buitenland .
  Er worden langzamerhand zoveel eisen gesteld door allerlei instanties en personen dat de meeste door de bomen het bos niet meer zien. Eisen en wensen die elkaar nog vaak tegenspreken.
  De rest van de maatschappij doet ook niet aan kringloop ( zie vliegverkeer , consumptiegoederen etc. )

 • Maas1

  Vrienden van mij zijn dag en nacht met hun melkvee in touw,kringloop hier kringloop daar het is niet van de lucht aan welke boven wettelijke eisen men moet voldoen.Deze zijn dan ook vaak nog niet opgelegd door de overheid,maar zulke eisen worden wel omgezet in wetgeving waardoor als er al spraken van zou zijn het verdien model verdampt.Dergelijke eisen worden top down naar beneden getrapt als zijnde standaard eisen.Ik vind het rond uit schandalig om zo om te gaan met voedsel producenten! Bij dergelijke moet er een stevige opslag betaald worden dit is schandalig! Nog 2 generaties en er loopt inderdaad geen koe meer in de wei,maar dan wel om een andere redenen! Ik vind het onverkoopbaar dat een boer niet extra wordt beloond voor zijn inspanningen.De gevolgen zullen een leeg loop zijn,en dan heeft iedereen verloren!

 • Jan-Zonderland

  Ik hoor mevr. Ouwehand nooit over mega kantoren, mega fabrieken, mega vliegvelden etc etc. Zou het in al die megabedrijven buiten de landbouw zoveel beter en leuker zijn om te werken ? Ik betwijfel het. Maar ook deze bedrijven kunnen blijkbaar niet stil blijven staan, laat staan terug gaan naar de Ot &Sien tijd. Moet je als boer noodzakelijkerwijs groeien ? Tot op zekere hoogte wel, ja. Je kunt vandaag de dag geen inkomen meer halen met 20 koeien en wat varkens. Moet je zo hard groeien als de grootste bedrijven gedaan hebben ? Niet noodzakelijk maar iedere ondernemer ziet dat op zijn eigen manier en zal daarin vrij gelaten moeten blijven. En er is m.i. geen enkele relatie tussen dierenwelzijn, milieubeheer en bedrijfsgroote.

 • Jan-Zonderland

  @Buijzer, is leefbaarheid op het platteland alleen afhankelijk van boeren ? Wat is die leefbaarheid überhaupt ? Ja iedereen wil graag de kleine supermarkt en het bankfiliaal en postagentschap in het dorp behouden. Dat is onderdeel van de leefbaarheid. Maar dat hangt veel meer van de burgers in het dorp af dan van de boeren rondom het dorp want die groep is veel kleiner en altijd al geweest. En voor de leefbaarheid hieft er echt niet op elke boerderij een praktizerende boer te wonen. Leefbaarheid heeft m.i. dan ook weinig te maken met de grootte van de boerenbedrijven.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.