Home

Nieuws 7 reacties

Schouten: nulmeting bodemgesteldheid landbouwgrond

Alle landbouwbodems in Nederland, zo’n 1,8 miljoen hectare, moeten gemeten worden om de staat van de bodem te bepalen.

Of regulier grondonderzoek dat akkerbouwers en melkveehouders vaak al laten uitvoeren hiervoor gebruikt kan worden, is nog niet bekend. De nulmeting is nodig voor de uitvoering van het Nationaal Programma Landbouwbodems, met als doel dat alle landbouwbodems in 2030 duurzaam beheerd worden. Door de staat van de bodem te meten, kunnen de vorderingen van het beleid inzichtelijk worden.

Lees verder onder de tweet

Eenduidig meetinstrument

Landbouwminister Carola Schouten gaat dit jaar samen met het bedrijfsleven werken aan het meetbaar maken van de bodemkwaliteit en het effect van bodembeheer. Er zijn al verschillende meetinstrumenten die boeren inzicht geven in de bodemgesteldheid, maar om deze gegevens te kunnen vergelijken en om kennis te kunnen delen, moet er een eenduidig meetinstrument worden ontwikkeld. Betrokken partijen werken hier aan mee.

Lees verder onder de foto

Rond de zomer organiseert landbouwminister Schouten een grote bodemtop voor betrokkenen en initiatiefnemers. - Foto: ANP
Rond de zomer organiseert landbouwminister Schouten een grote bodemtop voor betrokkenen en initiatiefnemers. - Foto: ANP

“Mijn streefdoel is dat alle landbouwbodems in Nederland (1,8 miljoen hectare) in 2030 duurzaam worden beheerd en dat de inspanningen voor duurzaam bodembeheer ook door de samenleving worden gewaardeerd”, schrijft Schouten in haar brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van haar bodemstrategie.

Duurzaam bodembeheer

In deze strategie wil Schouten samen met boeren, overheden en bedrijfsleven werken aan een meer duurzaam bodembeheer. “We staan als samenleving voor grote, uitdagende opgaven op het gebied van klimaat, voedselzekerheid en veiligheid, biodiversiteit en waterkwaliteit. Landbouwbodems van goede kwaliteit vormen niet alleen een belangrijke basis, maar ook een voorwaarde voor het realiseren van die opgaven”, aldus Schouten.

Bodemtop

De concrete invulling van het programma zal later dit jaar bekend worden. Rond de zomer organiseert Schouten een grote bodemtop voor betrokkenen en initiatiefnemers. Gezien het belang van het bodemprogramma en de verwevenheid met het klimaatakkoord zal een onafhankelijk voorzitter het programma gaan leiden.

Het bodemprogramma zal zich vooral richten op kennisontwikkeling en -deling. Daarnaast moet het programma aansluiten bij bestaande initiatieven en moet duurzaam bodembeheer economisch aantrekkelijk worden gemaakt.

Lichtere en slimmere machines tegen bodemverdichting

Vanuit de landbouw verwacht Schouten inzet op het ontwikkelen en stimuleren van lichtere en slimmere machines om bodemverdichting tegen te gaan, de ontwikkelingen van plantenrassen die dieper en meer wortelen en die vroeg geoogst kunnen worden en de ontwikkeling van nieuwe teeltsystemen met voldoende maaigewassen in de gewasrotatie of meng- en strokenteelt. Daarnaast vraagt ze de sector te werken aan nieuwe stal- en bedrijfssystemen die zorgen voor een hoger organischestofgehalte in mest.

€ 6 miljoen voor bodembeleid

Voor dit jaar wordt € 6 miljoen van het klimaatgeld voor landbouw ingezet voor bodembeleid, waaronder voor het opschalen van praktijkprojecten voor koolstofvastlegging in de bodem en duurzaam bodembeheer.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Hoe krijgt zij al haar nieuwe projekten ooit af. Elke week lanceert ze wel weer een vracht bemoeienis of ontmoediging onder t motto de Nlse boer kan r helemaal niks van. Wij zullen t wel ff in een computermodelletje gieten met een regelsausje fr over

 • Jan 10

  benieuwd wie dit gaat betalen

 • boer a

  computermodelletje van NVWA ?????

 • Kletskoe

  Aandacht voor bodem is prima. Maar om er nu weer een verplichtingencircus van te maken is wat mij betreft totaal contraproductief. Mijn 1e reactie is: daar gaan we weer met kosten voor monsters, kosten voor beheer van de database, de verplichte goedbedoelde adviezen van achter het bureau en nog meer. En het 'financieel aantrekkelijk maken' gebeurd warschijnlijk door boetes als je deze adviezen niet opvolgt.

 • jhp

  @zuperboer de grap is dat ze dat zelf niet hoeft uit te voeren, ze hoeft het niet eens helemaal te bedenken alleen de wereld in slingeren.
  Daar laat ze zich ook wel gemakkelijk, naar het lijkt, voor gebruiken.
  Maar hier ook weer gewasrotatie wat bij het inperken van glyfosaat ook al nodig wordt, maar wel vast houden aan blijvend grasland.

 • rietveld 1

  lichtere machines hadden we al met sleepslangen 10 jaar geleden, maar door alle onzinregels zijn ze nu een keer zo zwaar geworden.

 • Jan-Zonderland

  Punt 1: de overheid slaat zichzelf vaak op de borst dat er zoveel banen bij komen en de werkloosheid momenteel zo laag is. Ja door al dit soort regelneverij kan er zo weer een hele kudde onproductieve ambtenaren bij.
  Punt 2: meisje Schouten heeft continue de mind vol met duurzaam, klimaat, milieu etc. Zou de zelf al in een Tesla met chauffeur rijden ? Volgens alle klimaat goeroes is dat toch het summum van klimaatbriendelijkheid en duurzaamheid ? (Mijns inziens absoluut niet waar maar mijn mening doet er even niet toe). Welke politicus rijdt uberhaupt in zo'n ding ? Je mag toch als burger wel eisen van politici dat zij op enig gebied het goede voorbeeld geven ? (Wishfull thinking)

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.