Home

Nieuws

RvS: voorlopig geen mestverwerker in Oss

Mestverwerker Mace mag zich in ieder geval voorlopig niet vestigen op het industrieterrein Elzenbrug in Oss. Dat bepaalde de voorzieningenrechter van de Raad van State vrijdag 5 april.

De uitspraak van de rechter is in lijn met de wens van de gemeente Oss om de komst van de mestverwerker tegen te houden. De provincie Noord-Brabant is juist wel voor vestiging van de mestverwerker, omdat het past in het provinciale beleid voor de verwerking van mest.

De gemeente Oss stelde een nieuw bestemmingsplan op waardoor grootschalige mestverwerking op het industrieterrein niet is toegestaan. De provincie heeft dat nieuwe bestemmingsplan buiten werking gesteld door middel van een zogeheten ‘reactieve aanwijzing’. De rechter heeft nu dus bepaald dat de gemeente voorlopig de teugels weer in handen krijgt, in plaats van de provincie.

Bodemprocedure en definitieve uitspraak volgen

De voorzieningenrechter vindt het belang van het gemeentebestuur bij het ‘voorkomen van onomkeerbare gevolgen’ zwaarder wegen dan het belang van de provincie Noord-Brabant bij het kunnen uitvoeren van het provinciale mestbeleid. Er is volgens de rechter niet gebleken dat er een zodanige urgentie is bij het beschikbaar houden van het industrieterrein voor mestverwerkers, dat realisering van het provinciale mestbeleid in gevaar komt en daardoor de bodemprocedure niet kan worden afgewacht. Daarnaast is er nog geen sprake van een concrete aanvraag voor een omgevingsvergunning van Mace en mede-initiatiefnemer OOC Beheer. De bodemprocedure volgt later dit jaar, waarin een definitieve uitspraak gedaan wordt.

Of registreer je om te kunnen reageren.