Home

Nieuws laatste update:16 apr 2019

Reguliere pacht gekrompen naar helft pachtareaal

Het areaal reguliere pacht is afgenomen naar 238.000 hectare in 2018.

Dat is 13.000 hectare (5%) minder dan in 2017. Het totale pachtareaal is met 9.000 hectare gekrompen naar 458.000 hectare. Het aandeel reguliere pacht in het totale pachtareaal is nog net iets meer dan 50%. In 2012 was dat nog 67%. Dat blijkt uit cijfers van het CBS op basis van de landbouwtelling 2018.

Lees verder onder de grafiek.

Ruim een kwart landbouwareaal is pacht

Het totale areaal landbouwgrond is in 2018 afgenomen naar 1,76 miljoen hectare. Daarvan was 1,02 miljoen hectare (58%) eigendom, erfpacht was met 45.000 hectare goed voor 3% van het areaal. Het pachtareaal was nog altijd goed voor 26% van het totale areaal landbouwgrond. De overige exploitatievormen, voornamelijk grondgebruiksverklaringen, waren in totaal goed voor 233.000 hectare, 13% van het totale areaal.

Lees verder onder de grafiek.

Kortlopende pacht

Binnen de diverse pachtvormen is vooral de kortlopende geliberaliseerde pacht (6 jaar of korter) flink toegenomen. Van 55.000 hectare in 2012 naar 105.000 hectare in 2018. Het aandeel binnen de pacht steeg van 11% naar 21%.

Lees verder onder de grafiek.

Areaal grond in eigendom

Het aandeel van overige pachtvormen is relatief stabiel en komt in 2018 uit op 109.000 hectare, 23% van het pachtareaal. Daarvan is veruit het grootste deel eenmalige pacht met een stabiel areaal van 84.000 hectare in 2018.

Het areaal grond in eigendom volgens de CBS-landbouwtelling is het areaal dat de eigenaar zelf opgeeft. Een deel van de grond dat boeren in eigendom hebben, wordt door andere boeren opgegeven. Bijvoorbeeld als grond wordt geruild met een gebruiksverklaring of kortlopende pachtovereenkomst.

Actuele grondprijzen weer beschikbaar op Boerderij.nl

Als gevolg van vernieuwing van het kadastrale registratieproces bij het Kadaster was het niet mogelijk om actuele grondprijzen te publiceren op Boerderij.nl. Vanaf heden zijn de prijzen weer beschikbaar. Bekijk de actuele grondprijzen bij je in de buurt. Bestel ook de meest actuele koopaktes van agrarisch vastgoed.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Of registreer je om te kunnen reageren.