Home

Nieuws 4 reacties

Rabobank kijkt steeds kritischer naar boerenleningen

Het uitstaande krediet van Nederlandse boeren en tuinders bij Rabobank is sinds 2011 jaarlijks met gemiddeld € 600 miljoen verminderd. Door onduidelijkheid over de milieuwetgeving in de toekomst loopt de vraag naar kredieten terug, stelt de bank. Daarnaast speelt ook een belangrijke rol de veranderende houding van de bank. Er wordt kritischer gekeken naar financieringsrisico’s van boeren en tuinders, stelt de voormalig boerenleenbank.

Volgens bronnen bij de bank is de veranderende houding van de bank ontstaan op aandringen van toezichthouder De Nederlandsche Bank, dat meldt het Financieele Dagblad. Met een marktaandeel van 85% is Rabobank de absolute marktleider bij de financiering van boeren en tuinders. In 8 jaar tijd is het uitstaande krediet in de agrarische sector gedaald met € 4,3 miljard tot € 26 miljard.
Volgens de nieuwe directeur Food & Agri, Carin van Huët, is de bank inderdaad kritischer geworden. “We zetten in op een kortere looptijd van leningen.We kijken ook minder naar het onderpand dat een ondernemer als zekerheid voor een lening kan verstrekken en meer naar de cashflow van een onderneming”, zegt de Rabodirecteur in het FD. Deze andere visie is volgens Van Huët nodig omdat een lener met een grotere kasstroom een grotere terugbetaalcapaciteit heeft en daarmee het risico voor de bank beperkt.

Afhankelijkheid van banken moet worden verkleind

Niet elke sector wordt op dezelfde wijze behandeld, aldus Van Huët. “De bank maakt in de landbouw ‘per sector’ verschillende keuzes. In de tuinbouw zullen we groeien. Daar neemt de kapitaalbehoefte toe door investeringen die nodig zijn vanwege nieuwe milieu- en klimaateisen.” In de melkveehouderij is het wat rustiger geworden na een periode van ‘intensivering’ van de financiering, omdat er veel nieuwe stallen zijn gebouwd.
De kritischer blik op agrarische financieringen heeft volgens Van Huët ook te maken met de ‘bescherming van klanten’. Boeren en tuinders moeten minder afhankelijk worden van de bank, aldus de agarisch directeur van Rabobank.

Laatste reacties

  • draaier

    Ik las eerder deze week een interview met Mw. Van Huet op deze site dat haaks staat op het interview hierboven. In het interview met Boerderij predikte ze duurzaamheid en minder financiering voor schaalvergroting. Nu is ineens cashflow weer bepalend. De agrarische sector - en met name de veehouderij - is er één met dunne marges, bij toenemende kosten is schaalvergroting het enige antwoord om cashflow toereikend te houden. Een andere route is innovatie, maar dat gaat juist weer ten koste van je cashflow en maakt je juist afhankelijk van financiers. En dat wil Rabobank ook weer niet. Kortom; ze lullen maar wat

  • Spijker op z’n kop. En onderpand is nog steeds wel degelijk van belang.

  • Alco

    Elk verhaal kan door interpretaties totaal verschillend geschreven worden.

  • farmerbn

    Alleen rijke mensen kunnen geld lenen (en terugbetalen). Behoor je niet meer bij de rijken dan trekt de bank zich terug. Te veel boeren investeren steeds in hun bedrijf die te weinig marge geeft. Grond kopen lijkt leuk maar levert een negatieve marge. Je inkomen en je leenkapaciteit dalen.

Of registreer je om te kunnen reageren.