Home

Nieuws 1 reactielaatste update:11 apr 2019

RIVM: risico’s gewasbescherming breder bekijken

Om te kunnen nagaan of er gezondheidsrisico’s zijn van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden, moet er breed gekeken worden naar de verschillende teelten en de daarbij gebruikte middelen.

Dat adviseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in een nog vertrouwelijk rapport, dat woensdag korte tijd abusievelijk op de RIVM-website is verschenen en daarna door staatssecretaris Stientje van Veldhoven vervroegd naar de Tweede Kamer gestuurd, nadat duidelijk was dat het rapport was uitgelekt.

Toelating gewasbeschermingsmiddelen kan beter

De bestaande toelating van gewasbeschermingsmiddelen functioneert wel, maar die kan worden verbeterd, zegt het RIVM. De risico’s voor blootstelling worden bij de toelating niet te laag ingeschat. Het RIVM zegt dat bij de beoordeling ook de kennis moet worden meegenomen over de verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen via verwaaide druppels, verdamping of via huisstof.

Daarnaast moet ook het gebruik van andere middelen in het gebied worden meegewogen, zegt het instituut. De gezondheidsrisico’s voor omwonenden moeten preciezer worden ingeschat.

Lees verder onder de foto

Het RIVM zegt dat bij de beoordeling ook de kennis moet worden meegenomen over de verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen via verwaaide druppels, verdamping of via huisstof. - Foto: Mark Pasveer
Het RIVM zegt dat bij de beoordeling ook de kennis moet worden meegenomen over de verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen via verwaaide druppels, verdamping of via huisstof. - Foto: Mark Pasveer

Rapport volgende week openbaar

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van zorgen van omwonenden over mogelijke gezondheidseffecten van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het rapport is woensdag 10 april openbaar gemaakt, tegelijk met een reactie van het kabinet. Eerder was een deel van het rapport al uitgelekt via het televisieprogramma Zembla. Dat gebeurde vlak nadat het RIVM aan een beperkte groep betrokkenen een deel van de gegevens in vertrouwen had gedeeld.

Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen

Het RIVM heeft een samenvattend rapport gemaakt over blootstelling aan bestrijdingsmiddelen en mogelijke gezondheidseffecten voor omwonenden. Die blootstelling kan plaatshebben via de resten van de middelen in de omgeving of in voedsel. Uit het onderzoek blijkt dat de risicogrenzen niet werden overschreden in de lucht of in urine.

Resten in urine kinderen en volwassenen

Resten van middelen worden op veel plekken teruggevonden: in de buitenlucht rond woningen in de buurt van onderzochte bollenvelden, in het stof op de deurmat, in huisstof, maar ook in urine van volwassenen en kinderen. Zelfs bij mensen die op meer dan 500 meter van de agrarische percelen wonen, werden nog resten van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Bollentelers en hun gezinsleden hebben hogere concentraties van de middelen in hun urine dan omwonenden.

Eén reactie

  • Mts. v.d. Bos-Weidenaar

    Waarom publiceert de boerderij dit stuk en gaat de boerderij zelf niet eens onderzoek doen naar de resten van medicijnen in het oppervlaktewater bij de stad bv. , ga eens in de steden kijken wat er uit de overstorten komt als men dit water gaat onderzoeken, hebben alle mensen verschijnselen van bestrijdingsmiddelen in de urine of zijn dit gewoon medicijnresten en de boer de schuld maar weer geven omdat dit de gemakkelijkste weg is en de boer toch moet verdwijnen. Triest dat de trots van Nederland, nl. prachtige bloemenvelden waar veel toeristen voor komen en Nederland om bekend staat, opgeofferd moet worden voor stedenbouw en de groene maffia die meent dat de boer hier ook wel kan verdwijnen, en wie moet hier dan straks nog geld binnenbrengen. Nederland wordt veel te duur omdat alles hier laat verdwijnen aan industrie en landbouw..

Of registreer je om te kunnen reageren.