Home

Nieuws 1 reactie

Onderzoek naar lek bij NVWA

Vanuit de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is mogelijk vertrouwelijke informatie gelekt naar middelgrote runderslachthuizen in het Noord-Nederland.

Het onafhankelijk onderzoeksbureau 2Solve, dat voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderzoek doet naar het toezicht op noordelijke slachterijen, richt zich onder andere op de vraag of er sprake is van delen van vertrouwelijke informatie met de betreffende slachthuizen.

Het bureau moet onder andere antwoord geven op de vraag welke risico’s het bedoeld of onbedoeld delen van vertrouwelijke informatie met zich meebrengt voor het toezicht en de positie van de NVWA. Eerder werd duidelijk dat er vragen zijn over de integriteit van de NVWA bij de slacht.

Toezicht keten

De onderzoekers richten zich op de rol van de NVWA bij het toezicht in de keten van boer tot en met slachthuis. Het onderzoek richt zich vooralsnog op alleen de middelgrote runderslachthuizen in Noord-Nederland. Minister Carola Schouten zegt in antwoord op Kamervragen dat ze op dit moment geen aanleiding ziet het onderzoek uit te breiden naar slachthuizen in andere delen van het land. Maar als uit het lopende onderzoek blijkt dat daartoe aanleiding is, zal het onderzoek kunnen worden verbreed, aldus de minister.

Risico’s en tekortkomingen

Het onderzoeksbureau moet vaststellen welke risico’s en tekortkomingen er zijn in het toezicht van de NVWA bij de slachthuizen. Daaraan gekoppeld is de vraag of “de vastgestelde risico’s en tekortkomingen toe te schrijven [zijn] aan het in de praktijk door inspecteurs stelselmatig niet of niet op de voorgeschreven wijze toepassen van het algemeen en specifiek interventiebeleid (..).”

Onderzoeksbureau 2Solve

Het onderzoeksbureau 2Solve richt zich onder andere op integriteitsonderzoeken en fraudebestrijding in bedrijfsleven en bij de overheid.

Op haar website schrijft het bedrijf: “Om als werkgever/opdrachtgever de juiste (arbeidsrechtelijke) maatregelen te kunnen nemen is inzicht in feiten en omstandigheden die hebben geleid tot het incident een vereiste. Op basis van resultaten van een gedegen objectief onderzoek door 2Solve Investigations krijgt u dit inzicht.”

Eén reactie

  • Flirt

    Hoe komt de media ook aan al die foto's van de nvwa

Of registreer je om te kunnen reageren.