Home

Nieuws 8 reacties

Omslag kringloop doet pijn

Een omslag naar kringlooplandbouw doet pijn. Er zullen boeren afvallen die de omslag niet kunnen meemaken. Die boodschap kreeg de Tweede Kamer op woensdag 17 april mee van hoogleraren Katrien Termeer (Wageningen UR), Jan Rotmans (Erasmus Universiteit) en John Grin (Universiteit van Amsterdam).

Hoeveel boeren zullen afhaken is niet te voorspellen, maar Rotmans geeft aan dat bij grote transities 40% van de ondernemers het niet kan of wil meemaken. Bestuurskundige Termeer maakte duidelijk dat de Tweede Kamer moeilijke boodschappen niet uit de weg moet gaan. Zij noemde de omvang van de veestapel, de prijs die consumenten betalen voor voedingsmiddelen en de positie van Nederland als agrarisch exporteur als voorbeelden van taboes die op tafel moeten komen. Dat leidde tot de reactie van VVD‘er Arne Weverling dat hij over taboes niets wil horen. “Ik wil perspectief, ik wil weten hoe je een kringloop realiseert. Vanuit angst gaat niemand bewegen.” Daar is Termeer het mee eens. Daarom adviseert ze om een begin te maken met een omslag door initiatieven van voorlopers te omarmen en te ondersteunen.

Krimp geen uitgangspunt, maar consequentie

Termeer zegt dat krimp van de veestapel niet het uitgangspunt is van de kringlooplandbouw, maar wel een consequentie. Om de kringloopland bouw te realiseren is leiderschap nodig. Niet alleen van de minister “die dat trouwens heel goed doet”, aldus Termeer. Zij vindt dat boegbeelden nodig zijn die de omslag ondersteunen en bij tegenslag en spanning weten vol te houden.

De veestapel zal volgens de deskundigen krimpen als gevolg van de omslag naar kringlooplandbouw. - Foto: Peter Roek
De veestapel zal volgens de deskundigen krimpen als gevolg van de omslag naar kringlooplandbouw. - Foto: Peter Roek

‘Praten met LTO is nutteloos’

Rotmans maakte duidelijk dat omslagen niet totstandkomen door te gaan polderen en te zoeken naar een breed draagvlak. Praten met LTO Nederland is volgens hem nutteloos, omdat “die is opgericht om bestaande belangen te behouden. Dat zijn meestribbelaars”. Over de kringloopvisie van Schouten, waar praktisch iedereen over juichte, zegt Rotmans: “Logisch, dit doet niemand pijn.”

Voorlopers moeten omslag trekken

Rotmans voorspelt dat een echte omslag getrokken moet worden door voorlopers. Dat is de groep die wil en kan. Maximaal 10% van de boeren, schat hij. Een kwart wil wel, maar kan niet, een kwart wil niet, maar kan wel en ongeveer 40% wil en kan niet. Proberen iedereen mee te krijgen zal de omslag niet op gang brengen, is zijn overtuiging. Hij schetst dat verandering van denken de belangrijkste voorwaarde is om een omslag op gang te brengen, belangrijker nog dan een verdienmodel. Hij ziet dat in tal van bestaande regelgeving de kringloopgedachte wordt tegengewerkt. “Fosfaat wordt gezien als een probleem, maar is eigenlijk een oplossing. Afvalwetgeving verhindert nog steeds om stoffen te gaan hergebruiken.”

Laatste reacties

 • john***

  80% kan niet schakelen omdat er geen verdienmodel is. Neem aan dat er daar begonnen moet worden. Er is geen enkele ondernemer die iets gaat doen zonder perspectief op een inkomen.

 • agratax.1

  Als duurzaamheid alleen mogelijk is door krimp van landbouwproductie zie ik niet hoe we de geplande 10 miljard mensen kunnen voeden. Produceren wij minder vanwege duurzaamheid zal dat voor heel veel landbouwers op de wereld gaan gelden. Dat het voedsel duurder zal worden kan voor de Grachtengordel geen punt zijn, maar voor de armen en echte armen op de wereld betekent duurder eten het einde van hun bestaan of vluchten naar de grachtengordel gebieden en hopen op de barmhartige samaritaan. Een alternatief is natuurlijk nog meer natuurgebieden (steppen, oerwouden) in productie brengen. Kan niet is niet duurzaam.

 • Alco

  Ze denken nog steeds dat de omvang van de veestapel van belang is in het tegengaan van de klimaatsverandering.
  Idiote gedachte.
  De mens, de opdrachtgever van alle industrieën en verbruiker van veel delfstoffen moet in de spiegel kijken.
  De omvang van de rundveestapel heeft vanwege de zeer korte eco- kringloop totaal geen invloed op klimaat.
  Welke redacteur neemt die handschoen eens een keer op.

 • Alco

  @Agratax. Nooit praten over voeding van zoveel miljard mensen.
  De mens kan veel eten wat het dier ook vreet, zegt men dan.
  Dit gezegde geeft inkrimping van de veestapel groen licht.
  Nee, blijf er op hameren dat dieren totaal geen invloed hebben op het klimaat en milieu.

 • Tinus1

  Praten met de sector=lto heeft geen nut.....??!! Dus bij de volgende ronde van cao-afspraken hoeft er ook geen vakbeweging meer aan tafel?!?! En als een verdachte in de rechtbank zit heeft deze ook geen inspraakrecht meer?!
  Wat een uitspraken.

 • varkenshouder1

  Minder vee in NL betekend wereldwijd meer hongersnood. Waar hebben we in hemelsnaam in het verleden inzamelingsacties voor gehouden als men in Wageningen al niet bedacht kan krijgen dat teveel kringlooplandbouw meer hongersnood teweeg brengt.

 • Kelholt

  Ik lees over omslagen, transities, initiatieven van voorlopers en om de kringlooplandbouw te realiseren is leiderschap nodig. Kan iemand me eerst even uitleggen wat de dames en heren nu precies met kringlooplandbouw bedoelen?

 • JNJS

  <>

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.