Home

Nieuws 3 reacties

NVWA kan niet op eigen houtje normen vaststellen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kan niet op eigen houtje normen vaststellen voor bijvoorbeeld ongewenste stoffen in voedingsproducten. Maar de NVWA neemt daarin wel het voortouw.

De verantwoordelijkheid voor beleidsregels en beleidskaders bij de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat staat in een rapport van ABDTopconsult in opdracht van de ministers Carola Schouten (LNV) en Bruno Bruins (VWS). Aanleiding voor het rapport was een aangenomen Kamermotie van Helma Lodders (VVD) en Jaco Geurts (CDA), waarin werd gevraagd om in beeld te brengen hoe de verhouding tussen de NVWA en de ministeries kon worden verduidelijkt. De motie was ingediend vanwege de fipronilcrisis, waarbij in de loop van de crisis door de NVWA normen werden toegepast voor fipronilgehalten in eieren, waarover zowel bij consumenten als producenten verwarring ontstond.

Verantwoordelijke beleidsregels moet duidelijk zijn bij bedrijfsleven

De NVWA heeft volgens het rapport de kennis om te komen tot normen en beleidsregels. Maar het is niet altijd klip en klaar dat de ministers uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de toepassing en uitvoering van de normen en regels. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven Bruins en Schouten dat voor het bedrijfsleven duidelijk moet zijn wie waar over gaat. Zij willen de procedures aanscherpen. Dan gaat het vooral om zogenoemde open normen, waarbij niet in de regels vastligt welke precieze waarden moeten worden gehanteerd. Er kunnen bijvoorbeeld risicovolle stoffen in levensmiddelen voorkomen, waarvoor geen normen bestaan. In dat geval moet voedsel wel veilig zijn.

De Tweede Kamer praat dinsdag 24 april met de ministers over de NVWA.

Laatste reacties

  • kuiken007

    ten tijde van de fipronil crisis stelde de nvwa de norm van mest nog lager als van eieren, deze linkse overheidsinstelling zal alles doen om het bedrijfsleven niet te helpen!!! zeg het als ik het mis heb!!

  • gjh

    kuiken je heb gelijk ze hebben maar 1 doel die sukkels en dat is jouw onderuit halen. Denk nog vaak aan mijn opa die zei als je mislukt ben in dit leven willen ze je daar nog wel hebben. Ik heb ze vaak op bezoek gehad en het was allemaal het ondereind van de maatschappij.

  • Kan ik nix tegen in brengen Kuiken , U MOET EENS WAT MEER RESPECT TONEN ,zei een Nvwa,mannetje ,op mijn erf op mijn privé stoep .........., na 4 keer in de 7 jaar controle , nooit een overtreding , alleen te weinig respect getoond ..........ik doe de deur nooit meer open ........

Of registreer je om te kunnen reageren.