Home

Nieuws 10 reacties

Mogelijk overheidsingrijpen bij bestaand bedrijf om geur

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat gaat met gemeenten en provincies in gesprek over het eventueel ingrijpen in bestaande situaties als er sprake is van teveel geurhinder. Dat schrijft ze in reactie op het rapport van de Commissie Geurhinder Veehouderij.

Daarnaast wil Van Veldhoven het beleid aanpassen, zodat rekening gehouden kan gaan worden met het cumulatieve effect van meerdere veehouderijen of mestopslagen op geur in een gebied. Van Veldhoven gaat dit beleid uitwerken met provincies en gemeenten en sectorpartijen.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven - Foto: ANP
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven - Foto: ANP

De Commissie Geurhinder Veehouderij werd in juni 2018 ingesteld om te inventariseren welke maatregelen op korte termijn mogelijk zijn op locaties waar meer geuroverlast is dan gedacht en hoe het geurbeleid op de lange termijn verbeterd kan worden.

Geuremissie meten nog niet mogelijk, onderzoek volgt

De Commissie adviseert het ministerie om emissiegrenswaarden in te stellen waar de veehouder zich permanent aan moet houden. “Niet alleen op papier, ook in de praktijk”, aldus de commissie. Daarnaast moet er meer inzicht komen in de effectiviteit van de luchtwassers, waarbij ook de geurproductie in de stal betrokken wordt. De commissie wil dat bij de aanpak van geurproblemen ook meer wordt gekeken naar de specifieke omstandigheden in een gebied waarbij rekening wordt houden met de effecten van alle bedrijven bij elkaar op de geur in het gebied. De commissie adviseert gemeenten en provincies de mogelijkheid te geven om in te grijpen in bestaande situaties.

Volgens Van Veldhoven is het op dit moment nog niet mogelijk om geuremissies te meten en te monitoren. “De kennis over welke chemische componenten in geur de meeste overlast veroorzaken, staat nog in de kinderschoenen, evenals de methodes om die componenten te meten”, schrijft Van Veldhoven in haar brief aan de Tweede Kamer. Ze zet in op onderzoek op dit gebied, zoals de ontwikkeling van sensoren. Het onderzoek naar de effectiviteit van luchtwassers, zoals de commissie adviseert, loopt al sinds de luchtwasserproblematiek in 2018.

Laatste reacties

 • ghsmale

  Geur rechten, dat word handel in lucht.

 • veldzicht

  Reden weer een blik dure overbodige ambtenaren open te trekken om het allemaal te onderzoeken.En de werkgevers klagen dat ze geen mens kunnen krijgen.

 • Tinus1

  En weer een stok in mee te slaan. Geur is subjectief, als grachtengordelaars met dure advocaten boerderijtjes kopen en vinden dat er geuroverlast is kun je mooi inpakken als veehouder...en de nieuwe bewoner van het boerderijtje kan er een tonnetje bijschrijven aan waardestijging ! Als je buurman uitbreidt en daarna is er geuroverlast wie wordt er dan tot wat verplicht? Alle veehouderijen in de buurt??

 • husky

  Geur is geen probleem, stank wel, en die is er zeker in de intensieve gebieden waar stal aan stal staat echt geen pretje om in de buurt te wonen, wil niet zeggen dat die bedrijven weg moeten maar een oplossing voor die overlast mag er best wel komen.

 • fietskip

  Ik vind een stad stinken dus minder huizen in de stad.
  En de lucht is er ook nog eens heel erg slecht voor je gezondheid ( je gaat bewezen eerder dood)
  Dus minder steden graag.

 • vaarkamp

  wat heeft waterstaat en infrastructuur met geur te maken ? Dit stinkt!

 • melkveehouder .

  Hoe bepaal je objectief geurhinder? Voor de stadsmens is dit plattelandslucht zoals mestgeur, voor de plattelander is dit stedelijke lucht zoals uitlaatgassen en rioollucht.

 • Dit beleid riekt naar willekeur , dit beleid stinkt ,de grootste luchtvervuiling is in de Randstad en het Roergebied en komt veelal van verkeer en industrie ,Stientje is het koekoeksjong dat haar halfbroertjes en zusjes het nest uitwerkt om zelf meer ruimte te hebben ..... om 130 te kunnen op de snelweg ,en met het vliegtuig op vacantie te kunnen .......

 • Steuntje van Veldhoven van de D'66 dan weet je het wel weer , de grootste smerigste lucht van de Eu zit in de regio Schiphol en Amsterdam en daar praten we niet over.

 • pinkeltje

  Linksom of rechtsom, er wordt net zo lang gesodemieterd tot het toch afgelopen is met de veehouderij in Nederland.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.