Home

Nieuws 17 reacties

Mest bevat veel bestrijdingsmiddelen

Dierlijke mest bevat veel bestrijdingsmiddelen of residuen. Dat heeft mogelijk effect op insectenpopulaties en is mogelijk mede oorzaak van de afname van de aantallen weidevogels. Dat beweert Buijs Agro-services in een onderzoeksrapport over de mogelijke relatie tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven.

Meeste bestrijdingsmiddelen in mest

Voor de gehaltebepaling zijn metingen gedaan in: mest, bodem en krachtvoer. In totaal zijn 134 verschillende bestrijdingsmiddelen (insecticiden, herbiciden, fungiciden, biociden en metabolieten) gevonden in hoeveelheden die schadelijk zouden zijn voor bodem, water, bodemleven en weidevogels. Het overgrote deel (114) middelen werd gevonden in drijfmest of vaste mest. Insecticiden (52) werden het meeste gevonden. Op de onderzochte gangbare bedrijven werden in totaal 116 verschillende bestrijdingsmiddelen gevonden en op biologische bedrijven 71. Er zijn geen monsters gevonden die geen bestrijdingsmiddelen bevatten. De bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt bij de teelt van gewassen, voer en bij insectenbestrijding in de stal.

Iets meer weidevogels op bio bedrijven

Op biologische bedrijven werden gemiddeld ruim 5 maal meer weidevogels gevonden dan op gangbare. Tegelijk zijn de verschillen tussen de biologische bedrijven onderling zeer groot, schrijven de onderzoekers. Slechts op een klein aantal biologische bedrijven zaten veel weidevogels. Omdat ook op biobedrijven nog veel bestrijdingsmiddelen zijn gevonden, vermoeden de onderzoekers dat ook hier de weidevogels last hebben van de middelen.

Ook veel middelen op bio bedrijven

Opmerkelijk genoeg is het totaal aantal gevonden bestrijdingsmiddelen van biologische bedrijven in de bodem 22% groter dan bij gangbare bedrijven. Het aantal middelen in mest was bij de biobedrijven 26% lager dan bij gangbare bedrijven. Wat betreft veevoer waren de concentraties in biologisch krachtvoer gemiddeld 3,7 maal lager dan gangbaar krachtvoer. Toch zijn op elk biobedrijf bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Volgens de onderzoekers komt dit door de invoer van stro uit de gangbare sector en door import van behandelde producten, zoals soja uit Zuid-Amerika.

Heel pakket aan eisen veehouder en mengvoerindustrie

Volgens de auteurs van het rapport kan het ecosysteem op de veebedrijven alleen functioneren als de gehaltes van bestrijdingsmiddelen in het veevoer drastisch verlaagd worden. Zelfs met een factor 1.000. Ook moeten er normen komen voor het totaal aan bestrijdingsmiddelen in mengvoer, residuen in stro, hooi en ander ruwvoer. Bovendien zouden veebedrijven over moeten stappen op een niet-chemische bestrijding van plaaginsecten. Tot op heden zijn er geen wettelijke normen voor gehalten aan bestrijdingsmiddelen in mest, volgens de auteurs. Alleen voor fipronil geldt een maximaal gehalte van 10 microgram per kilo mest.

24 melkveebedrijven onderzocht

Het onderzoek is uitgevoerd op 24 melkveehouderijen (15 gangbare en 9 biologische) en 1 boomkwekerij in de provincie Gelderland. De hoeveelheid bestrijdingsmiddelen en resten van diergeneesmiddelen in mest, bodem en krachtvoer zijn gemeten. Vervolgens zijn de gehalten van de gevonden middelen vergeleken met de standaardnormen. Tevens zijn telgegevens van broedparen weidevogels op de bedrijven opgevraagd uit de Nationale Databank Flora Fauna (NDFF) gedurende 20 jaar (1998-2018) en is beoogd daar een link tussen te leggen.

Het onderzoek wordt vrijdagmiddag 12 april a.s. gepresenteerd in Provinciehuis Gelderland in Arnhem.

Laatste reacties

 • kleine boer

  Dus in de niet bemeste landen stikt het van de vogels ....toch? En onkruid bestrijden met mest uitrijden super efficiënt 👍👍

 • Alco

  Dit is een onderzoek wat naar een gericht resultaat toe werkt.

 • j.verstraten1

  Als in veevoer zoveel bestrijdingsmiddelen zitten zal het met mensenvoer niet veel beter gesteld zijn. De bron is nl. hetzelfde.

 • Tinus1

  😂 juist! Even vergeten door de heren en dames onderzoekers. Ik zou zeggen: stop met eten en drinken, kun je niks verkeerd meer doen.

 • 200113528

  wij hadden gisternavond een avond. Daar werd gesteld dat de rapporten betaald worden door rvo en zei deze aanpassen zoals zei willen. Het is een corrupte bende bij rvo

 • Kleine huiskavel

  Raar dat medicijnresten die in ons milieu terecht komen (met totaal liefst ruim 8x de hoeveelheid werkzame stof dan met gewasbescherming gebruikt wordt ) nooit ergens de schuld van heeft.

  Ook zendmasten schijnen invloed op insecten te hebben

 • rverheij

  Wij leven hier in noord/west europa, tussen london, parijs , antwerpen ,rotterdam , ruhrgebied, qua luchtvervuiling in de top wereldwijd.
  Er word vaak gewezen naar de industriesteden van china ,maar wij doen hier zeker goed mee.
  Al die beweringen van minder insecten daar klopt in ieder geval geen bal van, al die nieuwe natuur in nederland daar moet toch juist veel meer insecten zitten.

 • Retseh

 • Zuperboer

  Zijn de uitkomsten statistisch betrouwbaar? Zijn de bedrijven aselect gekozen? Is dit wetenschap of de schandpaal?

 • Bas Spruijt

  Pakweg 20 jaar geleden gebruikten ze nog veel middelen die nu verboden zijn.
  Maw moer er haast nog meer residuen in de mest gezeten hebben.
  Waarom waren er toen meer weiland vogels?
  Zullen de predatoren hier ook niet iets mee te maken hebben zoals al die ooievaars die alles leeg roven..

 • agratax.1

  Dat er in mest residuen van bestrijdingsmiddelen worden aangetroffen zal best waar zijn. De vraag is alleen "Waar komen deze bestrijdingsmiddelen vandaan?" Zijn het middelen die hier verboden zijn, dan is het duidelijk dat onze import grondstoffen niet goed worden gecontroleerd op gewasbeschermingsmiddelen residuen en zou ons menselijke voedsel wel eens net zo besmet kunnen zijn. Zolang we niet weten wat de oorzaak is kan niemand met droge ogen beweren dat einde spuiten in Nederland de oplossing is. Ik zou ook kunnen zeggen dat de Vrije Wereld Handel in voeder en voedselgrondstoffen niet bevorderlijk is voor de voedselveiligheid gezien de vervuiling van mest en riooloverstort met chemicalieen (gewasbescherming, insecticiden, medicijnen etc.). Want laten we wel zijn de VWH dwingt de boer sommige vaccinaties achterwege te laten en daardoor moet hij later ingrijpen om de ziekte te bestrijden.

 • Gat

  In dierlijke mest zit meer dan in menselijke mest.
  Immers dan werkt de kwaliteitsborging van veilig voedsel toch goed?
  Producten met teveel residu worden afgekeurd voor humane consumptie dus belanden ze vaneigens als veevoer.
  Dat is toch de kringloopgedachte van schouten.

 • Al 30 jaar slikken 34% van de inwoners van Nederland de anticonceptiepil , en al 30 jaar plassen ze deze hormonen ook weer uit , de waterzuivering haalt de hormonen er niet uit , een ieder weet dat het op den duur problemen gaat geven maar welke partij durft het aan deze vervuiling aan de kaak te stellen .???

 • mtseshuis

  @17.41 niemand, want dan breekt de pleuris uit..

 • eltjo.huizenga1

  Gewasbeschermingsmiddelen in mest de schuld geven scoort direct in de pers = trekt aandacht (anders was dit artikel ook vast niet geplaatst door de Boerderij). Dat insecten hierdoor af zijn genomen is ook gemakkelijk scoren, maar niet meer dan puur een stelling die ook nog eens zéér ongeloofwaardig is gezien de (kan niet anders) zeer lage niveaus van de residuen in de mest. Dat weidevogels hierdoor afnemen is zeer onwaarschijnlijk, niet alleen door de lage residu niveaus, maar ook door de zeer sterke toename van vos, das, ekster, kraai, ooievaar en reiger. Die eten allemaal jonge weidevogels, ja zelfs de ooievaar!! Onderzoek dat maar eens, Buijs Agro services.

 • 344412

  Buijs heeft gezocht naar bewijs dat 0 niet bestaat en inderdaad deeltjes per miljard gevonden. Relatie met insecten en weidevogels is vooronderstelling. Geen 0 meting of onderzoek uit het verleden. Flut verhaal om actie te voeren tegen gebruik van gewasbescherming.

 • koestal

  Allemaal leugens om de boer steeds in het verdomhoekje te krijgen

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.