Home

Nieuws

Melkprijs geitenmelk boven kritieke opbrengstprijs

De prijs voor geitenmelk lag in 2018 op € 58,54 per 100 kilo melk. Dat is bijna € 5 hoger dan de gemiddelde kritieke opbrengstprijs van € 52,65. Dat meldt Abab Accountants en Adviseurs.

De kritieke opbrengstprijs is de prijs die geitenhouders nodig hebben om op jaarbasis aan alle financiële verplichtingen en privé-onttrekkingen te kunnen voldoen. Abab geeft aan dat er veel spreiding in de kritieke opbrengstprijs tussen bedrijven zit.

De melkprijs over 2018 is met 7,6% gedaald. Een afname was ook zichtbaar in de productie per geit, van 1.175 kilo per geit in 2017 naar 1.157 kilo in 2018. De weersomstandigheden in 2018 hebben daar invloed op gehad. Volgens Abab heeft het koude voorjaar er bij verschillende bedrijven toe geleid dat de melkproductie minder voorspoedig op gang kwam. Daarna volgde de warmte in de zomer, die ook zijn effect had.

Kosten zijn toegenomen in 2018

Aan de kostenkant was een toename te zien bij krachtvoer. Deze kosten stegen met 1,4 cent per kilo melk als gevolg van een prijsstijging en door de invoering van Vlog-voer. De toename van de ruwvoerkosten met 0,68 cent per kilo melk is vooral veroorzaakt door de geringere ruwvoerwinning vanwege de droogte. Dit komt vooral tot uiting in geslonken voorraden.

De toename van de veekosten wordt vrijwel geheel veroorzaakt door de forse prijsstijging van strooisel. De kosten hiervan zijn met ongeveer 1,5 cent per kilo melk gestegen.

De vooruitzichten zijn wel gunstig. Zo ligt de melkprijs in het eerste kwartaal van 2019 rond 3 cent per kilo hoger dan vorig jaar. Verder wordt het aanbod aan melk de komende jaren afgeremd door het uitbreidingsverbod.

Voor bedrijven met een hoge kritieke opbrengstprijs geeft dit ruimte om hun bedrijfsvoering te optimaliseren, en zo de financiële buffer te vergroten en de kostprijs omlaag te brengen.

Of registreer je om te kunnen reageren.