Home

Nieuws

Maatregelen om extra water vast te houden

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt € 4 miljoen beschikbaar om wateropslag in zandgebieden mogelijk te maken.

In zandgebieden is het grondwaterpeil nog altijd niet hersteld. Dat schrijft Minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen - Foto: ANP
Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen - Foto: ANP

Ze ziet dat in deze gebieden de noodzaak om water vast te houden groot is. Regionale overheden in het oosten en zuiden van het land zullen ook nog fors moeten investeren om de waterbergingen mogelijk te maken. Daarnaast heeft het ministerie € 2 miljoen liggen voor oplossingen voor verzilting en het monitoren van verdamping. Als laatste is er € 1 miljoen voor onderzoek en kennisontwikkeling op het gebied van droogte.

De schade van de droogte is € 0,5 miljard tot € 2 miljard. Dit is alleen al voor de landbouw en de transportsector. Het is een voorzichtige eerste schatting van de Beleidstafel Droogte, die is opgericht om de droogte-aanpak van afgelopen zomer te evalueren.

Werkwijze provincie in droge perioden moet duidelijker zijn

In het eerste evaluatierapport concludeert de droogtetafel dat afgelopen zomer hard is gewerkt om met de droogte om te gaan, maar dat ook veel dingen beter kunnen. Zoals de verdringingsreeks, een instrument dat overheden en waterschappen gebruiken om te bepalen waar het water heen gaat in tijden van tekorten. Volgens de Beleidstafel droogte moeten de regio’s hun eigen uitwerking van de verdringingsreeks opstellen en zo uitleggen op welke manier de prioriteiten worden gelegd. De provincies hebben de bevoegdheid om een verdringingsreeks voor grondwater op te stellen. Een andere aanbeveling van de tafel is om gebruikers van zoet water beter te informeren over de werkwijze in perioden van droogte, ook als er nog geen watertekort is.

In regio’s waar geen of weinig aanvoer van oppervlaktewater is, moet volgens de tafel de focus komen te liggen op voorraadbeheer van grondwater. In natte perioden moet het water worden opgeslagen, zodat de schade tijdens een droge periode kan worden beperkt. Dit gebeurt nu ook al door de waterschappen in deze zandgebieden.

Onderzoek naar klimaatrobuust watersysteem

Op de langere termijn moeten waterschappen en overheden gaan nadenken over een ‘klimaatrobuust’ watersysteem. Hoe dit er precies uit gaat zien, moet nog worden onderzocht, maar de Beleidstafel droogte ziet mogelijkheden in aanpassing van teelten en maatregelen op percelen.

Als laatste concludeert de beleidstafel dat het oppompen van grondwater in een periode van droogte, weinig invloed heeft op de totale daling van de grondwaterstand. Hier beleid op uitvoeren, is dus meestal niet zinvol, behalve rondom kwetsbare natuurgebieden. Provincies zouden de grondwateronttrekkingen rondom natuurgebieden in kaart moeten brengen, om schade aan natuur te voorkomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.