Home

Nieuws

Lagere omzet voor Voergroep Zuid

Voergroep Zuid meldt een lagere omzet over het afgelopen jaar.

De netto-omzet daalde van € 235,9 miljoen naar € 213,0 miljoen. In 2016 was het nog € 280 miljoen. Voornaamste oorzaken: lagere verkoopprijzen en afgenomen volumes. Het bedrijfsresultaat bleef stabiel op € 1,2 miljoen, dankzij een hogere brutomarge per ton. Voor het nu lopende jaar verwacht de coöperatie een iets lager resultaat. De solvabiliteit nam toe van 60% naar 73%, zodat het bedrijf spreekt van een gezonde financiële positie.

Afzet van voer en grondstoffen

De afzet van voer en grondstoffen is de belangrijkste tak van de coöperatie. Deze nam af van 788.000 ton tot 736.000 ton. In 2016 was dat nog ruim 800.000 ton. Gevolg van een krimpende markt, aldus Voergroep Zuid.

Leden en klanten

Het aantal leden is iets toegenomen, tot 882. Dit zijn niet allemaal afnemers, in het jaarbericht vermeldt de coöperatie naast dit ledental ook aantallen van 282 leden en 382 klanten. In de pluimvee- en geitenhouderij nam het aantal klanten toe, maar niet bekend is hoeveel. De varkenshouderij is goed voor ruim de helft van de omzet, tweede is de geitenhouderij die goed is voor 19% van de afzet.

Afdelingen

De afdeling financiële dienstverlening liet een forse stijging van het resultaat zien, maar bij retail was het resultaat fors lager dan verwacht als gevolg van een tijdelijk slechte bereikbaarheid van 3 van de 9 winkels.

Actief in Zuid-Nederland en België

Voergroep Zuid is actief in Brabant, Limburg en België. De coöperatie heeft ook activiteiten op het gebied van financiële dienstverlening onder de naam Zuiderhuis. Hierover meldt het een flinke stijging van het resultaat. Daarnaast exploiteert Voergroep Zuid 7 Welkoopwinkels, een Praxis en een Huis-Tuin- en Dierwinkel. Hier was het resultaat dus fors lager dan verwacht.

Gespecialiseerde productie per locatie

Bij Voergroep Zuid werken omgerekend ruim 300 voltijds medewerkers. Vorig jaar is het bedrijf overgestapt op meer gespecialiseerde productie per locatie. Zeugen- en biggenvoer maakt het in Helmond, in Oirschot is de productie van voer voor herkauwers en een aparte lijn voor VLOG-voer (gentech-vrij). In Weert produceert het varkensvoer en in Nederweert pluimveevoer.

Of registreer je om te kunnen reageren.