Home

Nieuws 7 reacties

LTO kritisch over veenweideplannen GroenLinks en D66

LTO Nederland is zeer kritisch over de voorstellen van GroenLinks en D66 om de problematiek in de veenweidegebieden aan te pakken. Dat blijkt uit de reactie op de initiatiefnota’s van GroenLinks en D66. De plannen leiden volgens LTO tot een geleidelijke achteruitgang en dat ontneemt de toekomst voor huidige en toekomstige generaties in de veenweidegebieden.

In de initiatiefnota’s ‘Droge voeten’ en ‘Veen red je niet alleen’ pleiten GroenLinks en D66 ervoor om het grondwaterpeil in veenweidegebieden te verhogen om inklinking van de bodem en de uitstoot van CO2 door het veen tegen te gaan. Daarnaast willen ze Europees geld beschikbaar stellen om boeren te ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe teelten en nieuwe landbouwmethoden.

LTO veronderstelt misinterpretatie initiatiefnota’s

Volgens LTO worden in de initiatiefnota’s verkeerde aannames gedaan, waaronder de hoogte van de CO2-uitstoot door de veenweiden. “Dat de CO2-emissie in het noordelijk veenweidegebied groter is dan in het westelijk veenweidegebied, is nooit gemeten”, aldus LTO. Ook wordt volgens LTO ten onrechte gemeld dat de gemiddelde drooglegging in de Friese veenweiden tussen de 90 en 120 centimeter is. “Van de totaal 70.000 hectare veenweidegebied is slechts 2.600 hectare een peilniveau van meer dan 1 meter minus maaiveld”, aldus LTO op basis van gegevens van het Friese waterschap.

LTO wil regionaal maatwerk in veenweidegebieden

LTO is tegen het voorstel om mais te verbieden. Uit onderzoek van WUR in opdracht van provincie Friesland blijkt volgens LTO juist dat strokenteelt bij mais een goede aanpak is.

De Tweede Kamer houdt woensdag 24 april een technische briefing over de voorstellen van D66 en GroenLinks. LTO pleit voor maatregelen in de veenweidegebieden met regionaal maatwerk.

Laatste reacties

 • Bolder01

  Lto moet. G L. EN D 66 aanpakken ,, die helpen de economie naar de knoppen

 • Wat te denken van de CO2 die in het Westland door de pijp door (o.a.) Shell-Pernis naar de glastuinbouw wordt gepompt en vervolgens bij de telers voor 98% het dak uitvliegt?
  Boeren, pas op je tellen. De politiek en projectontwikkelaars azen op de grond voor woningbouw en speculatie en proberen de agrariërs in de positie te dwingen dat de agrarische bedrijfsvoering op uw grond binnen (nieuwe) wetgeving het welhaast niet meer mogelijk zal zijn!

 • Maas1

  Met stomheid gelagen hoe is het mogelijk een beleid voor te staan op een wijze wat NOOIT gemeten is men roept maar wat....tijd voor verkiezingen weg met die meuk!

 • gjh

  LTO hoeft niet kritisch te zijn ze moeten er TEGEN zijn. Dit plan is van de zotte . LTO toon nu eens 1 keer ruggegraat en stop dit achterlijke linkse plannen

 • Mbmb

  Ik reed op zondagmorgen van Amsterdam naar Den Haag. Eén grote rij auto's, vliegtuigen in de lucht en geen groen te bekennen. Eén groot woon en industriegebied. En dan heeft het groene weiland met de koeien en de vogels het gedaan en moet 'aangepakt' worden. Links Nederland heeft een rookgordijn opgeworpen om het auto-en vliegverkeer en de oprukkende woningbouw te billijken en tegelijk de 'geheime' agenda uit te voeren, namelijk sanering van de agrarische sector, gekkenhuis toch, maar het gebeurt voor onze ogen.

 • agratax.1

  Als advocaat van de duivel zou ik durven zeggen; "De politieke partijen die deze voorstellen doen, willen van de boeren af in het Groene Hart van Nederland". Daar het niet goedschiks lukt maar kwaadschiks. Hier komt bij dat er geen lege winkelschappen zijn, nergens op aarde, dus e ris genoeg eten. Wie volgens deze politici honger heeft, heeft het aan zichzelf te danken omdat hij niet werkt en dus geen eten kan kopen. Dit onder de noemer Voedsel genoeg, maar de verdeling is het probleem, gaan we de productie in Nederland beperken om de wereld te redden en het voedsel beter te verdelen richting Nederland.

 • ENDE902

  "De politieke partijen die deze voorstellen doen, willen van de boeren af in het Groene Hart van Nederland". Als ze dan een niet meer in gebruik zijnde boerenwoning hebben bemachtigd, gaan ze zitten klagen over water in de kruipruimte door de door hen zelf gewenste, hoge grondwaterstand.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.