Home

Nieuws 4 reacties

LNV: pachtkwestie fosfaatrechten is private zaak

De onderlinge verhouding tussen pachter en verpachters is een private zaak, zegt het ministerie van landbouw.

Het fosfaatrechtenstelsel is bedoeld om de productie van dierlijke mest te beheersen en niet om de onderlinge verhouding tussen pachters en verpachters te regelen. Dat zegt het ministerie van landbouw in reactie op de uitspraak van de Pachtkamer in het proefproces over fosfaatrechten.

Fosfaatrechten delen met grondeigenaar

Het ministerie wil inhoudelijk niet reageren op de uitspraak van de Pachtkamer over of de fosfaatrechten aan de pachter of de verpachter toebehoren. De pachtkamer oordeelt dat de fosfaatrechten van de pachter zijn, maar dat pachtbedrijven boven een bepaalde omvang (15 hectare) de waarde van de fosfaatrechten moeten delen met de eigenaar van de grond en de gebouwen.

Meststoffenwet

“De Meststoffenwet bepaalt wie fosfaatrechten nodig hebben en aan wie fosfaatrechten worden toegekend. Fosfaatrechten zijn overdraagbaar en kunnen naar hun aard dus bij een ander terecht komen. Het is niet het doel van de wet om de onderlinge verhouding tussen pachters en verpachters te regelen”, reageert het ministerie desgevraagd. Het wil geen oordeel vellen over de uitspraak van de Pachtkamer, dat is aan de rechter en daar staat het ministerie buiten.

Toekenning niet gekoppeld aan grond

LNV wijst erop dat de meststoffenwet de toekenning van de fosfaatrechten regelt.“Fosfaatrechten worden toegekend aan bedrijven die melkvee houden. Daarbij is gekeken naar het aantal stuks melkvee op 2 juli 2015. De toekenning is niet gekoppeld aan grond, of de houder eigenaar of pachter van de grond is speelt daarbij geen rol”, vindt het ministerie.

LNV zegt dat de uitspraak van de pachtkamer niet gaat over de toekenning van de rechten, maar over de situatie ná toekenning en niet toeziet op de onderlinge verhouding tussen pachters en verpachters. Dat is volgens het ministerie een private aangelegenheid.

Pachtersorganisatie BLHB is niet tevreden over de uitspraak van de Pachtkamer en overweegt in cassatie te gaan tegen de uitspraak.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Ten tijde van het optuigen en invoeren van het stelsel had mw Schouten hierover nog wel een mening. Nu kiest men voor gemak. Lekker doorschuiven die hete aardappel.

 • kooiker

  inderdaad , ze was altijd 100 procent duidelijk dat het altijd voor de houder van de dieren was, en nu houdt ze zich weer stil, we hadden hoge verwachtingen van de blonde boerendochter, maar er komen nog weinig meevallers van haar kant, Groen Links zal tot nu toe blij met haar zijn.

 • ENDE902

  Ik mag er toch zeker vanuit gaan, dat op basis van de uitspraak van de Pachtkamer bij bedrijven die meer dan 15ha. pachten, de verpachter bij aanschaf van fosfaaatrechten om het bedrijf rendabel te houden, de helft van de kosten voor zijn rekening neemt.

 • putten

  Lafaards, laat ze duidelijk een standpunt innemen zoals gesteld bij de invoering van de fosfaatrechten.

Of registreer je om te kunnen reageren.