Home

Nieuws 2 reacties

Grote verwerkers voorop in verduurzaming

Agrifoodbedrijven hebben het voortouw in verduurzaming van de productieketen. Dat signaleert Elies Lemkes, lector duurzaamheid HAS Hogeschool Den Bosch op de Agri Duurzaamheidsdag in Klarenbeek.

Van FrieslandCampina tot Vion en van Heineken tot Farm Frites, toonaangevende bedrijven zijn bezig de milieu-impact van hun productieketen in kaart te brengen en te verkleinen. Ze nemen daarin de hele keten mee, inclusief de primaire producenten. De effecten van het in 2017 gestarte Sustainable Food Initiative van bedrijfsleven en overheid worden daarmee zichtbaar.

Die verduurzaming is niet eenvoudig, onder meer door de vele verschillende opvattingen over duurzaamheid en de vele manieren waarop je die kunt meten. Data spelen een belangrijke rol; denk aan gegevens over het water- en energiegebruik en over de uitstoot van broeikasgassen. De gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt bij een levenscyclusanalyse (LCA) van een product.

Elies Lemkes - Foto: Van Assendelft Fotografie
Elies Lemkes - Foto: Van Assendelft Fotografie

Daarmee ontstaat ook meteen de discussie. De watervoetafdruk, bijvoorbeeld, is een getal, maar het maakt nogal uit welk water gebruikt wordt en waar ter wereld. Regenwater op een graangewas in Nederland telt even hard mee bij de watervoetafdruk van een voedingsmiddel als irrigatiewater op een Californische notenplantage. Lemkes: “Meten is belangrijk, maar daar hoort ook bij: balanceren en nuanceren.”

Nederlandse boeren hebben de kleinste milieu-impact ter wereld

Lemkes haalt recent onderzoek aan waaruit blijkt dat de productie van varkensvlees wereldwijd een veel grotere broeikasgasuitstoot heeft dan die van graan of tofu. Maar als je inzoomt op Nederland, verandert het beeld. Dan is er amper nog verschil. Dit komt door de efficiënte manier van werken van de Nederlandse sector. Lemkes: “Nederlandse boeren hebben de kleinste milieu-impact ter wereld.”

In samenwerking met ZLTO maakt HAS een managementinstrument voor verschillende soorten agrarische bedrijven om de duurzaamheid van het bedrijf in beeld te krijgen, de zogeheten Opti-lijn, met onder meer Opti-cow. Hierin kan de ondernemer meteen ook zien hoe hij het doet ten opzichte van andere ondernemers (benchmark).

Laatste reacties

  • ENDE902

    Okay even gechargeerd gezegd:
    Dus ze zijn al zo gek, dat ze denken dat het leidingwater regent. Dat moeten wij boeren dan serieus nemen.

  • agratax.1

    De vraag is en blijft "Wie si de verantwoordelijke voor de duurzame voedselketen"?
    Zolang de handel nog een hele aardbol heeft om goedkoop te kopen en de burger niet de extra kosten betaalt voor de kleinste voetafdruk, zijn de primaire producenten in de landen waar voetafdruk hoog op de agenda staan weer de klos, Zij betalen het gelag zolang de consument de keuze heeft en een deel van de consumenten, de werkende arme, het geld voor duurder eten niet hebben.

Of registreer je om te kunnen reageren.